Gemensamma mål och nyckeltal för effektiv IT (DevOps)

Välkommen till vårt digitala DevOps-event. Få en inblick i DevOps, viktiga nyckeltal för er IT och vad ni behöver göra för att undanröja hinder. DevOps överbryggar glappet mellan utveckling och förvaltning genom en kombination av Agil utveckling och Lean.

 • Kursid A1004
 • Kursavgift Kostnadsfritt
 • Omfattning 2 timmar

Lär dig mer om DevOps och...

 • Hur ni kan mäta – 5 viktiga nyckeltal för IT i en Devops-miljö
 • Hur ni kan identifiera och hantera hinder för er förflyttning mot DevOps
 • Positiva effekter som kan uppnås när ni river muren mellan utveckling och drift

DevOps – styrkan av gemensamma mål

Vill du veta mer om möjligheterna att få till bättre kvalitet, hastighet och samverkan i er IT-leverans? DevOps är ett sätt att jobba med utveckling av mjukvara så att man bygger ett helhetstänkande från idé till leverans. Det innebär att utveckling och drift arbetar tillsammans med ett gemensamt mål i sikte – att leverera en produkt som uppfyller kundens behov på ett snabbt och effektivt sätt och med hög kvalitet, även efter produktionssättning.

Välkommen till vår temadag som ger dig en inblick i grunderna och viktiga nyckeltal för att kunna utveckla och följa upp er IT-leverans.

Agil utveckling + LEAN

Idéerna bakom DevOps bygger på en kombination av Agil utveckling och Lean. Det handlar om att arbeta på ett sätt så att man optimerar flödet i verksamheten samtidigt som man jobbar med iterativa förbättringar. Teamet spelar en avgörande roll för framgång.

DevOps - Kvalitet, lärande och ständig förbättring

Kulturen styr våra beteenden som i sin tur styr vårt arbete. Därför är det viktigt att bygga en kultur som strävar mot kvalitet, lärande och ständig förbättring. Och medarbetarna måste tro på det de gör.

Torbjörn Dahlström

Torbjörn Dahlström

Astrakanlärare & Seniorkonsult på Onbird

DevOps och säkerhet

Det finns ett samband mellan att verksamheter som kommit långt med DevOps även kommit långt i arbetet med säkerhet. DevOps-principerna: kultur, automatisering, mätning och samverkan harmoniserar med det som leder till säkrare miljöer och kortare responstid ifall problem uppstår. (State of DevOps Report 2019)

Certifiering i DevOps Fundamentals

Överbrygg klyftan mellan drift och utveckling

 • Förbättra arbetsflöden: automatisering, ständiga förbättringar & snabbare leveranser
 • Driv arbetet med att implementera DevOps
 • Kapa ledtider, minska fel och öka releasefrekvensen

Framgångsrika DevOps-team utmärker sig genom:

 • Kortare ledtider
 • Färre fel
 • Bättre tillgänglighet
 • Högre releasefrekvens
 • Kortare tid för att återställa en release än andra som jobbar på ett mer traditionellt sätt. (State of DevOps 2018)

Ladda hem

Introduktion till DevOps

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.