Förvaltningsbar verksamhetsarkitektur med Enterprise Architect och Astrakanmetoden

  • Kursid A9700
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria - kontakta oss för offert på genomförande hos er.
  • Omfattning 2 timmar

Enterprise Architect från Sparx Systems är ett fullskaligt *CASE- och **CABE-verktyg med alla dess fördelar, dessutom med stöd för att modellera verksamhetsarkitektur med Astrakans verksamhetsperspektiv. Enterprise Architect börjar få stor spridning i såväl näringsliv som offentlig förvaltning och kostar dessutom en bråkdel av konkurrenternas system.

På seminariet visar och berättar Johan Wretö hur man kan dokumentera en komplett verksamhetsarkitektur, med spårbarhet  från affärsmål och processer till systemspecifikation, till exempel i form av informationsmodeller, användningsfall och/eller user stories.

*CASE=Computer Aided Systems Engineering
**CABE=Computer Aided Business Engineering

 

Nytta med seminariet

Seminariets syfte är att visa hur man med ganska små medel kan räkna hem beytydande, såväl ekonomiska som kvalitetsvinster. Bland Johans uppdragsgivare finns företag som räknat ut att de sparar 150 miljoner kr varje år enbart på snabbare projektstarter genom återanvändning och vidareutveckling av befintliga verksamhetsmodeller.

Seminarieledare

Johan Wretö har över 20 års erfarenhet som IT- och verksamhetsarkitiekt, lärare, kursförfattare, VD mm. Idag arbetar han huvudsakligen med att översätta affärsprocesser till informationsflöden och IT-krav, även kallat ”Business IT Alignment”. Hos Astrakan har Johan undervisat sedan 2007 och även varit utvecklingschef. Idag är Johan VD och senior konsult hos Ferrologic Enterprise Design.

Seminarieledare