Förändringsprojekt: fallstudie och verktyg

Vad gör man när man blir tillsatt som ledare för ett förändringsprojekt som präglas av kaos, motstånd bland personal och där de som är involverade förväntar sig att projektet ska leda till olika resultat?

  • Kursid A1900
  • Kursavgift Öppna seminarier är kostnadsfria
  • Omfattning 1 timme

Camilla Åkesson har blivit tillsatt som ledare för åtskilliga förändringsprojekt med denna typ av problematik. Under seminariet gå hon igenom ett förändringsprojekt där alla dessa utmaningar ställdes på sin spets samtidigt som organisationen var tvungen att upprätthålla kritiska samhällsfunktioner. Välkommen att lyssna på en fascinerande berättelse och ta del av de verktyg och modeller som var Camilla till störst hjälp – för att förstå vad som pågick hos de som påverkades av förändringen såväl som hur hon skulle gå tillväga för att föra projektet framåt.

Föreläsare

Camilla Åkesson är områdesansvarig för Projektledarutbildning hos Astrakan. Certifierad (IPMA-B) projektledare och certifierad förändringsledare med 25 års erfarenhet inom olika branscher (räddningstjänst, fastighet, offentlig sektor, försäkring, bank, logistik, kommunikation mm.).

Camilla Åkesson

Camilla Åkesson