Förändring och tillit i offentlig sektor Webinar: föreläsning och nätverkande

En av de miljöer som förändras snabbast är den offentliga sektorn. Digitaliseringsvågen avtar knappast och den tillitsbaserade styrningen och ledarskapet medför en stor kulturförändring som påverkar flertalet. Här tittar vi på de faktorer som är speciella för offentlig sektor när det gäller förändringsarbete samt förändringsresan det innebär att bygga styrning och ledarskap på tillit.

 • Kursid A1004
 • Kursavgift Kostnadsfritt
 • Omfattning 2 timmar

Nätverkande och teoripass om...

 • Unika förändringförutsättningar i offentlig verksamhet
 • Tilltalande förändringsvisioner och delaktighet när förändringen drivs av lagkrav/resultatet är förutbestämt
 • Hantera resursbrist i form av tid, pengar, personal etc.
 • Tillitsbaserad styrning och ledning - att förändra kulturen
 • Hur skapas tillit och hur reparerar vi skadad tillit?

När styrning går över styr

Ibland går vårt kontrollbehov som ledare över styr. Enligt parollen ”what gets measured gets done” kan vi låta mätetalen ösregna över personalen för att beslut ska efterföljas och kostnaderna hållas i schack. I en offentlig verksamhet definierades tjänsten ”koka ägg” till att koka, servera och duka av ett ägg på 90 sekunder.* Är målet realistiskt? Ja, du kan förkoka ägget eller micra det i ett glas i 60 sekunder vilket ger en halv minut till konsumtion av ägget samt avdukning.

Några frågor vi skulle kunna ställa oss innan vi sätter det här mätetalet är:

 • Hur kommer de som jobbar med detta att må?
 • Kan det tänkas att mätetalet leder till fusk och visar att mätetalen inte ska tas på allvar?
 • Hur kommer den som ska snabbäta ägget uppleva det hela?
 • Vad är egentligen syftet med vår verksamhet?

*Det här är ett alldeles äkta exempel

Tillitsbaserad styrning och ledning

Som en motreaktion mot överdriven styrning som begränsat människors handlingsutrymme och stulit tid från kärnverksamheten har tillitsbaserad styrning och ledning vuxit fram. På uppdrag av regeringen tillsattes Tillitsdelegationen (2016-2020) som bland annat landade i sju vägledande principer för tillitsbaserad styrning och ledning.

Kort om förändring

Kelly Odell - Författare till Förändringshandboken

I det här webbinariet tittar vi närmre på frågor som:

 • Får personalen alltid göra som de tycker är bäst eller finns avgränsningar till tillit?
 • Vad är komponenterna av tillit?
 • Hur skapas tillit?
 • Hur reparerar man skadad tillit?

Förändring inom offentlig sektor?

Tillitsbaserat ledarskap och styrning är ett förändringsarbete som är krävande utifrån att det påverkar många, men där det relativt enkelt går att bygga en lockande vision. En vision där alla kan vara delaktiga i att forma framtidsbilden av ledarskapet och kulturen i verksamheten. Men hur blir det med den lockande visionen när vi tvingas till förändring genom lagkrav eller där resultatet är förutbestämt utan möjlighet till anpassningar? Hur vi väljer att agera består till större delen av yttre faktorer vi omges av. Därför kan det vara viktigt att fundera på tillämpning av förändringsledning utifrån olika miljöer och förutsättningar. Inom offentlig sektor kan framförallt de tvingade förändringarna vara en utmaning, då omställningen i grund och botten är ett tvång istället för att bygga på frivillighet.

Omvärldsfaktorerna kan röra sig om allt från möjligheten vi har till anpassningar, tidsramar, från vem initiativet kommer, intressenter som berörs, konsekvenserna av att misslyckas eller lyckas eller hur omvärlden ser på oss.

Kelly Odell, författare till förändringshandboken, kommer under webbinariet att titta närmre på dessa omvärldsfaktorer och leda diskussioner utifrån hur vi kan anpassa vår förändringsledning för att hantera utmaningarna och tillvarata fördelarna med förändring i offentlig sektor.

Facilitator

Ladda hem

Förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Certifierad Förändringsledare

         Led människor och verksamheter framåt

         • Verktyg för att engagera människor i förändring: planer för motivation och kommunikation, ge stöd till andra ledare och att göra förändringen mer hanterbar
         • Hantera svåra situationer och reaktioner som kris, aktivt motstånd och omvärldsförändringar
         • Vetenskapligt förankrad metod för beteendeförändring (OBM)