Effektiva Arbetsmöten

  • Kursid A2200
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.
  • Omfattning 1 timme

Effektiva arbetsmöten

Seminariet syftar till att inspirera till hur du kan skapa effektiva möten i allmänhet. Hur kan jag skapa ett klimat i mötet där alla deltagare blir engagerade och vågar bjuda på sina idéer? Hur får jag människor att komma överens och skapa ett resultat som alla står bakom?

Om föreläsarna på ”Effektiva arbetsmöten”

Pia Villför Larsson har mer än 10 års erfarenhet av att jobba som facilitator i alla organisationsformer (privat och offentlig sektor samt ideella organisationer). Hon är certifierad enligt IAF (International Association of Facilitators) och medförfattare till ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering” samt certifierad i grupputveckling enligt professor Susan Wheelan.

Det här får du med dig:

  • Kännedom om vad facilitering är och hur det kan bidra till möten med hög grad av delaktighet, kreativitet och tydlighet
  • Smakprov på enkla övningar som skapar dialog

Seminarieledare