Transformativ förändring

Med ökande förändringstakt och disruptiva händelser krävs innovationsförmåga och snabba anpassningar. Att arbeta på nya sätt för att klara av att ställa om samtidigt som vi upprätthåller verksamhetens befintliga produktion och förmågor. Eva Norrman Brandt följde under flera år förändringsprocessen hos en läkemedelstillverkare och publicerade 2019 sin avhandling om transformativ förändring. I år släpper hon boken: ”Transformativ förändring och agilt ledarskap”

 • Kursid A1004
 • Kursavgift Kostnadsfritt
 • Omfattning 90 minuter

Webinar om Transformativ Förändring - Ta del av

 • Fallstudie av 10-årig förändringsprocess inom läkemedelsbranschen

  Olika typer av förändring, ledarskapets påverkan på förändringsprocessen och medarbetares upplevelser.

 • Transformativ Förändring och agilt ledarskap

  Om teorin och den forskning som boken bygger på: Att förändra kulturen, vad vi som verksamhet erbjuder och hur vi erbjuder det.

Ledarskap för att lyckas med omfattande förändringar

För att lyckas med transformativ förändring behöver vi väcka hela verksamhetens engagemang. Ledare och medarbetare behöver utmana maktstrukturer och regler som inte skapar värde – att våga ifrågasätta och ta itu med antaganden som gör verksamheten trög, ineffektiv och på olika sätt hindrar möjligheten att ställa om.

Vi behöver också hämta kraft ur mångfalden. Att värdesätta olikheten, nya tankesätt och få alla grupper involverade i utvecklingen av verksamheten. Som ledare behöver vi anstränga oss, sätta oss in i medarbetares synpunkter och väga in det i beslutsfattande när det gäller utvecklingen av verksamheten.

För att en verksamhet ska kunna ställa om behöver alla kunna ta betydelsefulla initiativ och påverka förändringsarbetet i rätt riktning.

Webinar med förändringsforskare

Eva Brandt har tidigare gett ut en av Sveriges mest sålda ledarskapsböcker: Ny chef. Hennes aktuella bok ”Transformativ Förändring och Agilt Ledarskap” bygger bland annat på hennes egen förändringsforskning, intervjuer och en fallstudie av förändringsarbetet hos en läkemedelstillverkare.

Köp boken till specialpris

Vi har fått rabatt via Adlibris fram till den 31:a maj – beställ boken till rabatterat pris här

Förändring och postkonventionellt ledarskap

Transformativ förändring är en tidskrävande process som påverkar kultur och grundläggande antaganden. För att en sådan förändring ska lyckas behöver ledare och medarbetare vara engagerade. Forskning visar att ledare som anammar post-konventionella principer har bättre förutsättningar att lyckas med denna typ av transformation.

Eva Brandt

Eva Brandt

fil.lic inom förändring och ledarskap och verksam som föreläsare, författare samt organisations- och ledarskapskonsult.

Ladda ner Zoomklient och ha gärna kameran påslagen

releasen kommer i huvudsak utgöras av en föreläsning men även diskussion/frågestund. Vi vill gärna att du som deltar har tillgång till kamera och mick (det duger med en inbyggd i datorn). Vi kommer att tillhandahålla inspiration och diskussionsupplägg men för att det ska bli en lärande upplevelse vill vi att alla deltar fullt ut. Det ger dessutom energi till den som föreläser att kunna se åhörarna.

Du behöver även ladda ner Zoomklienten för möten.

Skulle din uppkoppling strula under workshopen så är det såklart okej att slå av kameran för att spara bandbredd så länge du deltar fullt ut i övrigt. Vi är inga monster.

Ladda hem

Astrakans Förändrinsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.