Att sälja in en idé

  • Kursid A2609
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.
  • Omfattning 1 timme

”En konsult ska inte nå ut – en konsult ska nå in”

”Ingen bransch är unik – det är individer som är unika”, säger Anders Frisk, lärare, entreprenör och affärsutvecklare.
Detta innebär att du måste förstå vad som är viktigt för varje individ för att du ska kunna nå fram.
Anders arbetar med modellen EFI – Egenskap, Fördel, Innebörd.
Vad har vår produkt, tjänst eller idé för egenskap och vad vinner vår kund för fördel om de använder den? Så här långt är det lätt men det är nu agnarna skiljs från vetet. För den viktigaste frågan är: Vad har fördelen med vår produkt/tjänst/idé för innebörd för kunden?

Det är inte alltid som kunden vet varför den vill ha det du erbjuder. En duktig konsult ska hjälpa kunden att hitta rätt och bidra till problemlösningen. Konsulten ska hjälpa kunden att bli en bättre inköpare. Inte övertyga kunden att köpa något som inte behövs.
Upplägget för seminariet är en blandning av teori, case och workshop. Du ska få med dig grundläggande verktyg för budskapsanpassning och ett strategiskt tillvägagångssätt för att sälja in idéer om förbättringar.

Föreläsare

Anders har arbetat som VD, säljchef och affärsutvecklare. I alla roller har säljutveckling och förbättrade affärsprocesser legat först på agendan. Anders är en förändringsdrivare som vill se nya saker hända varje vecka.

Anders Frisk

Anders Frisk