Att leda utifrån värderingar och drivkrafter

  • Kursid A1210
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Vi förbehåller oss rätten att fakturera 500 kr vid utebliven avbokning.
  • Omfattning 2 timmar

Att leda utifrån värderingar och drivkrafter

Under seminariet går vi igenom och övar på:

  • Verktyg för att ta tillvara på medarbetares drivkrafter och därmed skapa bättre resultat.
  • Dina personliga värderingar i förhållande till Ledarskapet och deras betydelse.
  • Vad kännetecknar en utvecklande ledare?

Under seminariet arbetar vi med samspelet mellan dina värderingar som ledare och dina medarbetares drivkrafter. Hur beslutar du vad som är viktigt eller oviktigt, hur tar vi tillvara på motivation och skapar resultat? Övningar varvas med teori.
Vårt mål är att du efter tvåtimmarspasset ska få med dig minst ett verktyg som du kan tillämpa i ditt ledarskap.

Om föreläsaren

Lotta är lärare, beteendevetare, lic. Relationspedagog och cert.coach enligt ICF och NLP i botten och har en bred bas när det gäller erfarenheter från arbete och uppdrag inom såväl företagsvärlden som kommunal och offentlig verksamhet samt småföretagande.

Som ledare, lärare, coach och konsult har hon hela sitt yrkesliv verkat för att skapa förutsättningar för individer, grupper och verksamheter att utvecklas. Genom de över tusen kursdeltagare och hundratals coachklienter hon mött och lotsat har hennes kunskaper om människors inre och yttre processer och behov fördjupats och skapat en bred repertoar av verktyg och metoder för coaching, processledning och utbildning.

Föreläsare