Att leda svåra samtal med 4L-struktur

  • Kursid A1110
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Vi förbehåller oss rätten att fakturera 500 kr vid utebliven avbokning.
  • Omfattning 1 timme

Motiverande bemötande & svåra samtal med 4L

Hur får man besvärliga människor att ändra beteende? ”Det är fel fråga”, säger Marianne Scheja. ”Det är mer givande att tänka: Hur förhåller jag mig till människor som jag tycker är besvärliga?”
Marianne, som är lärare, skådespelare och psykoterapiutbildad i KBT har utvecklat modellen 4L – för motiverande bemötande som ger struktur på ett empatiskt sätt i svåra samtal. Modellen togs fram för att hjälpa personer med autism men har visat sig fungera väldigt väl för såväl ledare som arbetsgrupper i yrkeslivet.
4L står för Landa, Lyssna, Lyfta och Lämna.

Du lär dig att se dig själv från olika håll. Du arbetar med din självkännedom, med att bli bättre på att kommunicera med empati, att visa respekt och ge bekräftelse och att möta och behärska starka känslor för att lösa konflikter och komma överens. 4L ger dig en struktur som gör att du hittar sätt att förhålla dig till andras beteende. Du får koll på dig själv och låter dig inte påverkas av andra människors ”besvärligheter”.

Föreläsare