Sätta mål

Varför ska vi sätta mål? Utan mål finns ingen riktning och kaos råder. Beslut fattas med magkänslan och impulsivitet är det som avgör vad vi sysslar med på dagarna. Ett tydligt mål är en förutsättning för att vi ska prioritera rätt och kunna följa våra framsteg i arbetslivet.

Att Sätta SMARTA MÅL

Med hjälp av SMARTA-mål kan vi se till att kvalitetssäkra de mål vi sätter – men våra resonemang behöver gå djupare än så. Bra mål ska vara kopplade till verksamhetens syfte, affärsidé och inte strida mot värdegrunden. En annan viktig sak att ha i åtanke som ledare är att det finns psykologiska faktorer att ta hänsyn till – som ledare ser vi ofta hur bra allting skulle kunna vara och frestas till att sätta ambitiösa mål. Men för högt satta mål underminerar vår trovärdighet och kan få personalen att kasta in handduken genom att istället sänka ribban och successivt höja målen kan vi skapa positiva trender och i sinom tid nå de där riktigt ambitiösa målhöjderna.

Vad är SMARTA-mål?`

SMARTA mål är en akronym som först myntades av George T. Doran 1981 (Management Review, There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives). Syftet är att kvalitetssäkra mål som vi sätter för oss själva, medarbetare eller verksamheten. Med åren har det tillkommit ett antal varianter – i många svenska har vi till exempel ett extra A för att få med både aktivitet och accepterat – en smart lösning då de engelska varianterna ofta varierar mellan accepted, assignable och action oriented. Originalversionen såg ut såhär:

 • Specific
 • Measurable
 • Assignable
 • Realistic
 • Time-related

Sätta SMARTA mål

Enkel formel för bättre mål

Ladda hem mall och tips

SMARTA Mål

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
        SMARTA mål mall

        Kriterier för SMARTA MÅL

        Källa: kursmaterial

        Sätta mål för andra: Hur ska jag som chef resonera och använda mig av mål?

        Kelly Odell med erfarenhet från en rad topposter, bland annat som VD på Telia Mobile och Whirlpool Sverige, tipsar om hur du ska tänka när du sätter mål

        Exempel på hur vi kan göra otydliga mål tydliga

        När det gäller mål är det bättre att vi är övertydliga – lämna inte utrymme för feltolkningar:
        Snabb leverans=Tiden från mottagen order till kvitterad leverans ska vara max 7 dagar
        Nöjdare kunder=Nöjd-kund-index ska ha ökat med 0.2 i decembermätningen jämfört med majmätningen

        tips kvalitativa mål
        Tips för kvalitativa mål

        Sätta mål för en verksamhet

        Det finns många olika hjälpmedel för att leda och styra en verksamhet och det är viktigt att göra kopplingen tydlig mellan de mål vi sätter och dessa övergripande mål och formuleringar

        Uppdrag/Affärsidé – vad vi gör
        ”Vara den ledande partnern för taxitjänster med överlägsen tillgänglighet, kvalitet och service för Stockholmarna och deras gäster” – Taxi Stockholm
        – ”Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv och motverka brottslighet” – Skatteverke

        Värdegrund – våra gemensamma värderingar och hur vi efterlever dem
        Vi står för hållbarhet – 2019 ska 70% av den energi vi förbrukar komma från förnybara källor

        Vision – bilden av en önskvärd framtid
        ”[…] before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth” – John F Kennedy

        Bra mål i en verksamhet pekar mot uppdraget/affärsidén oavsett vilken nivå det sätts på – för en individ, ett team, en avdelning eller förändring. Ett mål som strider mot värdegrund, vision eller affärsidé är inte ett bra mål utan riskerar att leda till konflikt eller i värsta fall lamslå avdelningar.
        – Därför kan det vara bra att tänka till och förtydliga kedjan från dessa övergripande mål till de mål du sätter.

        Fler exempel – olika typer av mål:

        Utökade mål – mål som utmanar högpresterare

        Lämpliga i ett team som har en grundtrygghet men som behöver få fart på arbetet – ”överträffa förra årets budget med 35%”

        Beteendemål – för att skapa nya vanor

        Att öka ett beteende ”fråga efter affären” eller för att etablera en förändring – innan vi sätter målet behöver vi mäta ett grundvärde/frekvens av beteendet läs mer om detta här förbättringsarbete med OBM

        Aktivitetsmål – vad vi ska göra

        Innan den 3:e juni ska vi kontakta alla kunder som köpt vår premiumdammsugare

        Upprätthållande mål – mål som kvarstår eftersom de upprepas

        75% av kunderna ska välja att köpa tilläggsförsäkring när de köper produkten

        Förändringsmål – mål som man passerar på vägen mot något. När målet är uppnått har det spelat ut sin roll och siktet ställs in på nästa mål

        Alfa-versionen av produkten ska vara klar sista september, beta-versionen sista oktober och lanseringen ska ske första december.

        Effektmål den nytta som förväntas uppstå i verksamheten som konsekvens av ett projekt

        20% kortare handläggningstid per ärende i snitt i år än förra året

        Projektmål – de aktiviteter/leveranser som ryms inom ett projekt

        Nytt ärendehanteringssystem ska vara i drift senast den första mars.

        Aaron Haglund

        Aaron har nått insikten att mål är 10% önskan – 90% plågsam ansträngning. Är Astrakan och skriver helst om ledarskap.