Transformativ Ledare

Har du starka värderingar? Vill du leda genom dina handlingar? Känner du ett ansvar för att utveckla? Ja? Bra, då är du redo för vår ledarskapsutbildning Transformativ Ledare

 • Kursid A1223
 • Antal dagar 7 dagar
 • Kursavgift 43 685 kr (exkl. moms)

Efter programmet Transformativ Ledare kan du...

 • Omsätta dina värderingar som ledare i kommunikation och handling
 • Förstärka goda vanor och utveckling hos medarbetare med positiv feedback
 • Engagera medarbetare i mål och vision
 • Coacha och utmana medarbetare att hitta nya angreppssätt när det gäller problem
 • Leda med hänsyn till individuella drivkrafter och den resa som medarbetare vill göra

Transformativ Ledare – att leda mot bättre lönsamhet och ökat engagemang

Studier visar att ”Transformational Leadership” (övs. transformativt ledarskap) är i särklass när det gäller att skapa välmående och fungerande arbetsplatser oavsett kultur och typ av verksamhet. Faktorer såsom faktisk prestation, ekonomisk vinst, motivation, engagemang, tillfredsställelse med arbete, chef och kollegor, självförtroende och förtroende för gruppens förmåga har konsekvent visat sig öka och förbättras vid ett transformativt ledarskap jämfört med andra typer av ledarskap.
– Programmet Transformativ Ledare bygger på en 360-graders analys av dina ledarbeteenden, försvarsmaktens licensutbildning Utvecklande Ledarskap, kommunikationsträning och fördjupning i de fyra grundelementen i transformativt ledarskap

modell transformativt ledarskap

Fyra huvudkomponenter hos den Transformativa Ledaren

Källa: Bernard M. Bass, Transformational Leadership 1998

Ladda hem

Introduktion för transformativa ledare

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Upplägg - Transformativ Ledare

        • 1

         Analys, Utbildning & Handlingsplan

         Vi inleder med en 360-graders analys av dina ledarbeteenden för att identifiera styrkor och utvecklingspotential. Under den första utbildningssteget, Utvecklande Ledarskap får du vidareutveckla dessa beteenden, ta emot värdefull feedback och lägga upp en plan för hur du ska ta nästa steg i ditt ledarskap.

        • 2

         Kommunikation & Fördjupning

         Fördjupning i Kommunikativt Ledarskap och de fyra huvudkomponenterna i transformativt ledarskap. Intensivträning i kommunikation, coachning och hur du kommunicerar och lever upp till dina och organisationens värderingar.

        • 3

         Examination och Diplomering

         Examinationen bygger på situationsbaserade frågor där du förväntas komma med lösningar och visa prov på din förmåga.

         Diplom erhåller du efter att du genomfört examinationen med lyckat resultat.

        Frågor och svar

        • Vad är fördelen med att boka hela programmet?+

         15% rabatt på utbildningar och examination – en besparing på 7 710 kr.
         Att köpa utbildningar och examination (4900:- exkl. moms) styckvis skulle innebära en totalkostnad om 51 400 kr exkl. moms istället för 43 685 kr