Astrakans Ledarskapsprogram

Kursnummer: A1209
Antal dagar: 8 dagar (2 + 3 + 2+1)
Kursavgift: 49 150 kr (exkl moms)

Har du starka värderingar? Vill du leda genom dina handlingar? Känner du ett ansvar för att utveckla? Ja? Bra, då passar vårt ledarskapsprogram dig.

Astrakans Ledarskapsprogram

Programmet omfattar både din inre vision: att utveckla ett ledarskap som du står för. Såväl som din yttre vision: vad du vill att du, ditt team och organisationen ska åstadkomma tillsammans.

Ledarskapsprogrammet är indelat i tre steg och ger dig;

  • En väg in i din ledarroll. Vilka förväntningar, krav och utmaningar du behöver möta som ledare.
  • En struktur för att införa riktlinjer gällande arbetet; hur efterlever vi våra värderingar och vad kan vi förvänta oss av varandra? Hur är aktiviteter kopplade till de mål som finns uppsatta och var befinner vi oss i förhållande till de uppsatta målen?
  • Ett kommunikativt ledarskap som hjälper dig att ta tillvara på varje individs förmågor och drivkrafter.
  • Redskap och träning i att kvalitetssäkra din kommunikation för att säkerställa att rätt arbete blir utfört i rätt tid. Stötta dina medarbetare till självständighet och bättre prioriteringar.
  • Under det avslutande steget: En personlig plan med syfte att stärka de ledarbeteenden som enligt forskning stimulerar delaktighet, motivation och ansvarskänsla på arbetsplatsen.
  • Träning i individ- och situationsanpassning, konflikthantering, coachning, delegering, svåra samtal, löne- och utvecklingssamtal, mötesledning och uppföljning.

Följande ledarskapsutbildningar ingår i programmet:

Ny som Chef och Ledare (Ledarskap Del 1)
Kommunikativt Ledarskap (Ledarskap Del 2)
Utvecklande Ledarskap UL (Ledarskap Del 3) 

Specifika kurstillfällen för del 1, 2 och 3 bokas separat. Dessa ska vara genomförda inom 18 månader från det datum då ledarskapsprogrammet bokades.

Examination och Diplomering
Efter avslutat program examineras du muntligt. Examinationen bygger till stor del på situationsbaserade frågor där du förväntas komma med lösningar och visa prov på din förmåga.

Diplom erhåller du efter att du genomfört examinationen med lyckat resultat.

Beställer du hela programmet sparar du 4 900 SEK mot att beställa de enskilda kurserna för sig.

Mer om ledarskap

I vår dokumentbank hittar ledarskapstips – nedladdningsbart material som berör kommunikation såväl som ledarskapsteorier. Vill du se mer av vad vi har att erbjuda inom området så hittar du en översikt här ledarskapsutbildning.

Boka »