Minding – Mental och social styrka

4 900,00 kr exkl moms

Beskrivning

Från självkännedom och stresshantering till att leverera starka budskap och bygga relationer. Minding hjälper dig att skapa en röd tråd i arbetslivet.

Utbildning är upplagd som ett träningsprogram över 8 veckor – ca en timme per vecka. Där du går från att att förstå dig själv och uttrycka dina egna behov till att förstå och bekräfta andra.  Utbildningen tar ett helhetsgrepp kring kommunikation och du får jobba med allt från att lyssna och hantera konflikter till att arbeta med kroppsspråk och presentationsteknik.

Innehåll

 • Självkunskap

  Din historia och självbild
  Uttryck din vilja

 • Stresshantering

  Förebygg stress
  Hantera stress
  Hur beter du dig under stress?

 • Kommunikation

  Lyft dig själv
  Hör andra
  Kroppsspråk

 • Retorik

  Tala väl
  Tala Minding

 • Konflikthantering

  Din konfliktstil
  Härskartekniker
  Konfliktlösning

 • Förhandlingsteknik

  Förhandla med dig själv
  Flow

 • Presentationsteknik

  Kroppspråk
  Förbered och öva din presentation
  Framför din presentation

 • Relationsteknik

  Vad gör du i en relation?
  En bra relation

Kort om Minding

Utbildningen levereras i samarbete med Marianne Scheja och Beteendeinstitutet och ger en bred uppsättning kommunikationstekniker. Marianne Schejas metod ”Minding – 4 steg till mental och social styrka” bygger bland annat på KBT- Kognitiv beteendeterapi, MI-Motivational Interviewing, systemteori, anatomi, fysiologi, psykologi, retorik, relations- och skådespelarteknik/regi.

Frågor och svar

 • Hur lång tid har jag på mig att genomföra utbildningen?+

  Du har tillgång till utbildningen i tre månader från registrering. Total utbildningstid är ca 8 timmar fördelat på 8 veckor.

 • I vilken plattform genomförs utbildningen?+

  Via Addwisdom, inloggning är enkel och du får tillgång direkt efter betalning.