Changemaker

Förbeställ vårt nya verktyg för förändringsledare – Leverans vecka 14. Changemaker hjälper er att samverka och strukturera upp ert förändringsarbete. Från intressentanalys till att upprätta planer för att skapa förståelse, väcka engagemang och ge människor rätt förutsättningar att bidra till förändring. Beprövade verktyg hämtade från Kelly Odells Förändringshandboken.™

Verktyg för förändringsledare:

 • Intressentanalys
 • Förändringsmatrisen
 • Motivationsplan
 • Kommunikationsplan
 • Kompetensplan
 • Aktivitetsplan
 • Övergripande förändringsplan

Arbeta i team

 • Bygg planerna tillsammans
 • Gör anpassningar av verktygen efter er verksamhet
 • Redaktörsfunktion: godkänn och konsolidera uppdateringar till er Masterplan
 • Skapa egna verktyg och dela med din organisation

1 495,00 kr exkl moms

Beskrivning

 • All data i verktyget är krypterad – endast de som blivit tilldelade konton har åtkomst till det som lagras där
 • Börja med en övergripande plan som du detaljerar: dokumentation från möten kan matas in av teammedlemmar som du sedan godkänner och lägger till som redaktör.
 • Dokumentera genom textredigering och uppladdade filer
 • Nyttjanderätt i 12 månader med automatisk förlängning, en månads uppsägningstid
 • Priset 1495:- är angivet exklusive moms
 • Nyttjanderätt för ett adminstratörskonto och obegränsat antal projektmedarbetare enligt följande avtal – nyttjandelicens Changemaker