Om Astrakan

Astrakan utbildar inom Ledarskap, Projektledning, Affärs- och verksamhetsutveckling, Sälj, Programmering, Agila metoder och Kravhantering sedan 1996.

Affärsidé

Vi ska leverera marknadens bästa kurser inom de områden vi verkar. Den kunskap vi levererar ska alltid kunna omsättas i direkt nytta i kundens egen verksamhet. Våra kurser riktar sig till yrkesverksamma i såväl näringsliv som offentlig förvaltning, i många olika roller*.

Vision

Astrakan bidrar till Sveriges position som en konkurrenskraftig nation på en global marknad genom att ge våra kursdeltagare från näringsliv och förvaltning verktyg och träning för att varje dag fatta bättre beslut baserade på våra kärnvärden – vetenskap, erfarenhet och sunt förnuft.

Pedagogik

Pedagogiken återspeglar våra kärnvärden. Vetenskapligt förankrad teori illustreras med exempel från verkligheten. Förståelsen säkras genom dialog och debatt. Inlärningen säkras genom praktiska övningar där deltagarna lär av varandras erfarenhet och inspireras att tänka själva.

Metod för lärandet (didaktik)

Metoden är klassrumsbaserad undervisning där teori varvas med omfattande praktiska övningar. Alla deltar aktivt och kunskapsutbytet dem emellan är ett viktigt inslag i lärprocessen.

Lärare

Då de flesta deltagare redan har lång yrkeserfarenhet ställs höga krav på våra lärare som är erfarna specialister inom sina områden. Alla är engagerade och brinner för sitt ämne. De kommer in från verkligheten och undervisar i vad de normalt arbetar med som konsulter eller företagsledare. Så ser vi till att den kunskap deltagarna får med sig är relevant, praktiskt användbar och direkt värdeskapande.

Astrakan är auktoriserade enligt Almega Utbildningsföretagen!

Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. Auktorisationen är en garanti för dig som kund att Astrakan håller god kvalitet och har rutiner för kvalitetssäkring av våra lärare och utbildningar.

* Några typiska roller hos våra kursdeltagare: Projektledare, Affärs-/verksamhetsutvecklare, Användbarhets- (designer, ansvarig, etc.), Arkitekt (affärs-, verksamhets-, system-, etc.), Arkivarie, Chef/ledare, Controller, ekonomichef, etc., Data- (administratör, basansvarig, etc.), Facilitator, workshopledare, etc., HR- (ansvarig, chef, etc.), IT- (konsult, chef, samordnare, strateg, CIO, etc.), IT-Projektledare, Kompetens- (ansvarig, utvecklare, etc.), Krav- (ställare, analytiker, hanterare, etc), Kvalitets- (chef, ansvarig, samordnare, etc), Metod- (ansvarig, utvecklare, etc.), Modelleringsledare/modellerare, Projekt- (ledare, medlem, chef, etc.), Revisor, Support- (ansvarig, chef, etc.), Systemutvecklare/systemerare, Säljare, säljledare, etc., Test- (are, ledare, samordnare, etc.)