MakeitAppen – Lätt att leda rätt

MakeitAppen är vårt nya koncept för ledarskapsträning. Appen hjälper er att frigöra tid, öka engagemang och synliggöra mål.

Ledarskapsträning direkt på jobbet

Vårt nya verktyg MakeitAppen är designat för att frigöra tid och synliggöra mål. Utveckla er ledarskapsförmåga tillsammans – eller vässa dig som individ. Ta er an utmaningar som ledarskapsbingo, tävla mot andra lag eller jaga din egen highscore genom att utföra ledarbeteenden som bidrar till ökat engagemang, kompetens och effektivitet.

Över 150 ledarskapsbeteenden och aktiviteter för att:

 • Öka din personliga effektivitet
 • Väcka engagemang
 • Synliggöra mål
 • Frigöra tid

Problemet vi vill lösa

Ledarskapsutbildning kan vara en väldigt positiv upplevelse. Men tyvärr stannar det ofta vid just det – en upplevelse. Ett par dagar ägnas åt ledarskapet men sedan får det stå tillbaka när vardagen gör sig påmind. Kopplingen mellan trevliga utbildningsdagar och lärtransfer, att faktiskt använda det vi lärt oss efteråt, är svag.
– Nya ledarbeteenden och aktiviteter uteblir, den positiva effekten likaså.

Därför har vi vänt på designen

Det är det vi gör som skapar resultat. Värdet av personalutveckling börjar och slutar med beteenden. Appen tränar dig därför i över 150 ledarbeteenden och aktiviteter – från enkla segrar till att ta sig an mer ansträngande verksamhetsutmaningar.

Fokus ligger helt och hållet på sådant du kan göra i din vardag. Appen ger dig stöd genom tydliga instruktioner, inspiration och genomgångar av verktyg.

Ledarportalen

Artiklar och material

 • Praktiska verktyg
 • Guider
 • Föreläsningar

Ledarutveckling eller ledarskapsutveckling?

Appen kan användas för ledarutveckling – att öka förmågan i sin ledarroll. Men det stora värdet ligger i ledarskapsutveckling. Ledarskapsutveckling innebär att utveckla er kollektiva kapacitet till ledarskap: ansvarstagande, gemensam syn på mål och att bättre ta tillvara på individers kompetens.

Vad är lärtransfer?

Lärtransfer är den effekt som utbildning får i din vardag. Alltså: hur mycket dina lärdomar i en situation går att tillämpa i en annan. En utmaning med klassrumsträning är att även om upplevelsen av själva träningstillfället är väldigt positiv, så leder det inte alltid till att du sedan använder kompetensen i ditt yrkesliv. En hög lärtransfer innebär att du kan tillämpa det du lärt dig i olika sammanhang och bygga vidare på det för att hantera utmaningar som du inte tränat på tidigare.

Frågor och svar

 • Vad krävs för att kunna använda appen?+

  Appen fungerar både med Android och iOS.

 • Måste jag ha personalansvar?+

  Nej! Appen riktar sig lika mycket till medarbetare som ledare. Det finns utmaningar som riktar sig specifikt till chefer men större delen av alla aktiviteter och utmaningar kan utföras av vem som helst.

 • Hur kan jag använda appen?+

  Bingobrädet styrs utifrån ett förutbestämt mål som du får välja: att öka effektiviteten i din specifika roll eller att träna dig i ledarskap.
  Utifrån det förutbestämda målet slumpas aktiviteter och beteenden fram från en databas.

   

 • Kan vi använda den i grupp?+

  I appen kan du skapa lag, ta er an dagliga respektive veckobaserade utmaningar och tävla mot andra.

Vill ni använda appen på er arbetsplats?

Ta kontakt så berättar vi mer

 • Hidden
  • Hidden