Lichtenbergmetoden

Hur får man till en bra tidsuppskattning när man är osäker på hur lång tid något faktiskt tar? Ja, du kan till exempel ta  hjälp av lichtenbergmetoden. Här hittar du en genomgång av metoden och viktiga ekonomiska begrepp med projektexperten Mattias Ejbe.

Lichtenbergmetoden hjälper oss med tidsuppskattning

Projekt är till naturen osäkra eftersom de går utanför den normala organisationen, består av en tillfälligt sammansatt grupp av människor och är något vi gör av ”engångskaraktär.” Samtidigt ska vi sätta en tidsplan och budget som förhoppningsvis håller.

Ett snabbt sätt att få en hyfsat bra uppskattning gällande tid och pengar är att titta på tidigare projekt som liknar det kommande, eller höra sig för med andra som genomfört likartade projekt.

Om vi vill vara mer precisa kan vi gemensamt reda ut mängden arbete som ingår i ett projekt genom att göra en work breakdown structure (wbs). En wbs går i korta drag ut på att visa vilka aktiviteter som ska göras inom ramarna för projektet och hur dessa påverkar varandra. Men då kvarstår fortfarande en utmaning: tidsuppskattningen. Här kan lichtenbergmetoden vara till hjälp eftersom den gör att vi kan skatta varje aktivitet på ett hyfsat tillförlitligt sätt.

Genomgång av projektbegrepp, -ekonomi och lichtenbergmetoden

Föreläsning med Mattias Ejbe - Certifierad Projektledare IPMA B

Så använder du Lichtenbergmetoden

Formeln för lichtenbergmetoden är enkel: skatta den minsta, den troliga och den maximala tidsåtgången för en aktivitet: Spacka hallen kanske i bästa fall tar en timme, troligtvis två timmar men absolut inte mer än sex timmar.

Multiplicera sedan min. och maxvärdet med 1, det troliga värdet med 3 och dela med fem för att få ett viktat medelvärde. I fallet med hallen: 1×1, 2×3, 1×6 delat med 5=2.6 Så det viktade medelvärdet är lite över två och en halv timme för att spackla hallen.

En fördel med metoden är att det kan vara lättare att få någon att dela med sig av en skattning utifrån frågorna: Hur fort kan det gå? (min. värde) Hur lång tid kan det ta i värsta fall? (max värde) Hur lång tid tror du att det kommer att ta? (troligt värde) Än om man ber om ett estimat rakt av.

Utbildning i projektmetodik

Bli trygg i rollen som projektledare

  • Lär dig det du behöver för att tryggt leda projekt inom ramar för tid och budget
  • Träna på ett fullskaligt projekt
  • Projektmetodik som matchar internationella krav och ger en bra start på projektledarkarriären

Vad är Lichtenbergmetoden?

Lichtenbergmetoden är en metod för att skatta den troliga tidsåtgången av en aktivitet. Lichenbergmetoden ger ett viktat medelvärde utifrån minimal tidsåtgång, trolig tidsåtgång och maximal tidsåtgång. Genom att sätta ett min. och maxvärde utöver det troliga värdet fångar vi upp osäkerheten i projekt, en tumregel ska vara att det är mindre än en procents chans eller risk att vi hamnar utanför min. och maxvärdet.

Medelvärdet kan gälla tidsåtgång för en aktivitet inom ett projekt eller möjliga kostnader.

Upphovsmannen till Lichenbergmetoden är den danske ingenjören och projektgurun Steen Lichtenberg. På engelska kallas metoden för ”the Lichtenberg principle” eller ”the Lichtenberg Technique.”

Bild som beskriver Steen lichtenbergs metod för tidsuppskattning. För att ta fram ett viktat medelvärde så skattar vi minimalt värde, maxvärde och troligt värde. Det minimala och maximala värdet tar vi gånger 1, det troliga värdet gånger 3 och därefter delar vi på fem för att få ett viktat medelvärde.
Så räknar du ut ett viktat medelvärde med lichtenbergmetoden
Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver om ledarskap och projektledning.