Terese Berglund

Terese är IPMA-B-certifierad och har mer än 25 års erfarenhet av projekt inom flera olika branscher bl a försäkring, energi, detaljhandel och industri. Hon har arbetat i olika ledarroller som projektledare, linjechef och utvecklingschef och ansvarat för att leda operativ verksamhet, förändringsarbete samt olika typer av svåra och viktiga projekt. Terese anlitas också som coach till andra projektledare.

Terese driver sedan 2007 det egna konsultbolaget AQvie AB.