Peter Svensson

Peter Svensson är en erfaren konsult och företagsledare som arbetat med processmodellering och kravställning enligt Astrakanmetoden i drygt 15 år.

Peters främsta styrka är förmågan att anpassa arbetssätt till kundens behov, förståelse för helheten och hans driv att leverera effekt. Peter har under åren erhållit en mycket omfattande praktisk erfarenhet av olika kundsituationer – vilket gör honom till en uppskattad konsult, mentor, modelleringsledare och lärare.

Peter är grundare och vice VD på företaget Aptly Consulting – som är ett spjutspetsföretag inom verksamhetsutveckling och kravställning.