Mikael Larsson

Mikael har arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsledning i olika roller, både som anställd i större företag och som konsult, sedan 1996. Hans primära drivkraft är att genom ett strukturerat arbetssätt genomlysa verksamheter i samtliga väsentliga dimensioner för att kunna effektivisera och bygga strukturer som skapar rätt kundnytta.

Mikael är en mycket uppskattad lärare hos Astrakan sedan 2005 och arbetar idag med strategisk kundutveckling inom EVRY AB.