Martin Hidefjäll

Martin Hidefjäll är en erfaren konsult och företagsledare som arbetat med process- och informationsmodellering ur ett IT-perspektiv i drygt 20 år.

Martins främsta styrka är förmågan att anpassa arbetssätt till kundens behov och därmed leverera snabba resultat till rätt kvalitet. Martin har under åren erhållit en mycket omfattande praktisk erfarenhet av olika kundsituationer – vilket gör honom till en uppskattad konsult, mentor, modelleringsledare och lärare.

Martin är grundare och VD på företaget Aptly Consulting – som är ett spjutspetsföretag inom verksamhetsutveckling och kravställning.