Maria Eliasson

Maria tror starkt på delaktighet och engagemang som nyckeln till framgångsrika förändringar i alla typer av organisationer. Med detta har hon jobbat i olika roller såsom Human Resources och affärs-och verksamhetsutveckling.

Sen några år driver Maria Facilitatorhuset och jobbar som certifierad facilitator med förbättring av möteskultur, mötesledning och utbildning inom området.