Charlotte Fogel

Charlotte Fogel möter du på Astrakans kurser inom ledarskap och kommunikation.

Charlotte är examinerad lärare, beteendevetare, licensierad relationspedagog och certifierad coach enligt ICF. Dessutom är hon utbildad i UGL och certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap (UL) på Försvarshögskolan.

Charlotte har lång och bred yrkeserfarenhet från såväl näringsliv som offentlig förvaltning och har arbetat som: projektledare, verksamhetsledare, utbildningsledare, utbildare, coach, verksamhetsutvecklare, kurator, teamutvecklare, grundskolelärare, processledare, konsult och egen företagare.

Som ledare, lärare, coach och konsult har Charlotte hela sitt yrkesliv verkat för att skapa förutsättningar för individer, grupper och verksamheter att utvecklas. Genom de över tusen kursdeltagare och hundratals coachklienter hon mött och lotsat har hennes kunskaper om människors inre och yttre processer och behov fördjupats och skapat en bred repertoar av verktyg och metoder för utbildning och för coaching av såväl individer som grupper.