Karin Garcia

Karin är en vass analytiker med lång erfarenhet av försvarssektorn. Hon utmärker sig för sitt strukturerade synsätt och holistiska perspektiv, tillsammans med förmåga att se och passa in detaljerna i helheten. Karins långa erfarenhet spänner över det allra mesta inom verksamhetsarkitektur, ramverk, modelleringsledning och mycket mycket mer som inte ryms i denna korta presentation.

Parallellt med sina övriga uppdrag har Karin varit en mycket uppskattad lärare hos Astrakan sedan 2002.