Jonas Venström

Jonas har mångårig erfarenhet av projektledning med projekt inom t.ex.  logistik, webb och finans. Projekten har varit av varierande storlek och karaktär men ofta med kommunikativa utmaningar och processutvecklingsinslag. Utöver projektledning har Jonas erfarenhet av linjechefskap och även mer coachande roller.
Jonas driver eget företag inom projektledning och managementkonsulting och är certifierad enligt IPMA B.