Jeffrey Schmitz

Seniorkonsult inom IT-styrning.  Utbildare, workshopledare och talare inom IT Service Management. Certifierad med mer än tio års och förändringsledning, upphandling, projektledning och processarbete. Erfarenhet från privata och offentliga organisationer – t.ex. SSAB, Tieto, ett flertal kommuner, TeliaSonera och SWECO. International Relations and Finance Degree, University of Minnesota. Amerikanskt ursprung, flytande svenska, aktiv coach och styrelsemedlem i Uppsala Basket.