Camilla Åkesson

Camilla jobbar i huvudsak som projekt- och programledare sedan ca 25 år tillbaka samt expertskribent för Bonnier inom projektledning. Hon har även uppdrag som beställarstöd/coach till chefer och projektledare. Camilla är IPMA-B-certifierad och assessor (certifierar inom IPMA) hos Svenskt Projektforum. Hos Astrakan ansvarar hon för projektledarutbildning, däribland kurser som Praktiskt Projektledning och vårt Projektledarprogram mot IPMA-certifiering.

Hon anlitas ofta för att ta över havererade projekt eller till större projekt/program. Branscher och storlek på företag har varierat under åren; räddningstjänst, kommunikation, logistik, fastighet, försäkring, bank mm.

Av såväl kunder som utvärderingarna från kursdeltagare omnämnas Camilla ofta som kompetent, engagerad, inspirerande, glädjespridare och mycket bra ledare.

Camilla driver sedan 2004 eget konsultföretag och är sammansluten till partnerbolaget, Palmate AB. Du kan läsa mer om Camilla på linkedIn.