Camilla Åkesson

Camilla jobbar i huvudsak som projekt- och programledare sedan ca 25 år tillbaka samt expertskribent för Bonnier inom projektledning. Hon har även uppdrag som beställarstöd/coach till chefer och projektledare. Camilla är IPMA-B-certifierad och assessor (certifierar inom IPMA) hos Svenskt Projektforum. Hos Astrakan ansvarar hon för projektledarutbildning, däribland kurser som Praktisk Projektledning och vårt Projektledarprogram mot IPMA-certifiering.

Hon anlitas ofta för att ta över havererade projekt eller till större projekt/program. Branscher och storlek på företag har varierat under åren; räddningstjänst, kommunikation, logistik, fastighet, försäkring, bank mm.

Av såväl kunder som utvärderingarna från kursdeltagare omnämnas Camilla ofta som kompetent, engagerad, inspirerande, glädjespridare och mycket bra ledare.

Camilla driver sedan 2004 egna konsultbolaget Camilla Å AB. Du kan läsa mer om Camilla på LinkedIn.