Verksamhetsutvecklande Ledarskap

Vill du skapa en kultur där vardagen är en gemensam jakt på mål? Där ni gör synliga framsteg med utmaningar som ger energi, mening och välbehövt tuggmotstånd?
– Då är vår ledarskapsutbildning verksamhetsutvecklande ledarskap rätt för dig.

 • Kursid A1222
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert!
 • Omfattning 2 + ½ + 2 dagar+handledning

Efter programmet Verksamhetsutvecklande Ledarskap

 • Kan du...

  • Genomföra förbättringar i verksamheten med stöd av en forskningsbaserad modell
  • Ta till olika tillvägagångssätt för att påverka resultat, engagemang eller hantera tidsbrist
 • Har du förståelse för...

  • Hur mående och resultat hör ihop – det mänskliga perspektivet på ekonomisk styrning och hur välbefinnande går att koppla till produktivitet och lönsamhet
  • Sambanden mellan hjärnans grundprogrammering och hur vi genom neuroledarskap kan lyckas bättre med lärande, beteendeförändring, grupp- och beslutsprocesser

Verksamhetsutvecklande Ledarskap hjälper dig med flera utmaningar

Den viktigaste faktorn för hur vi utvecklar organisationer är ledarskapet. Det är vårt enda intelligenta styrmedel. Chefen är det som till störst del avgör hur vi mår och presterar.  De allra bästa ledarna är enligt studier nästan dubbelt så lönsamma jämfört med de som ”bara” är bra.
– Ett bra ledarskap innebär inte bara att personalen mår bra, utan är en oerhört kraftig konkurrensfördel.

Verksamhetsutvecklande Ledarskap är utbildningen för dig som vill skaffa den fördelen. Den bygger på aktuell forskning och kunskap om hur hjärnan och människor fungerar. Du får även lära dig en forskningsbaserad modell som hjälper dig att analysera och genomföra förbättringar i organisationen utifrån mål, resurser, motivation och kompetens. Så att du kan skapa förutsättningar för att personalen är motiverad, prioriterar rätt och har de förutsättningar som krävs för att få jobbet gjort.

Tre ledarutmaningar vi hjälper dig att tackla

1

Har du för mycket att göra?

Många ledare upplever att de har mycket att göra och ständigt får jaga ikapp. Känner du igen dig? Det finns en hel del som vi kan göra för att råda bot på det.

Genom uppföljning och reflektion kan vi synliggöra det jobb som faktiskt blir gjort. Sedan kan ta ut riktningen, prioritera det som är viktigast och kommunicera det – så kan vi bli av med surdegarna i ett slag. Den bästa långsiktiga lösningen är att kompetensutveckla personalen genom feedback, coachning och delegering utfört på rätt sätt.

2

Vill du öka motivationen i ditt team?

Det finns tre grundstenar för vår motivation: färdighet, autonomi (självbestämmande) och tillhörighet – att vi är en del av något större. Genom att öka kompetens hos ditt team, ge dem frihet i hur de löser uppgifter och skapa ett sammanhang där var och en ser sin del i att ni når era mål kan ni både bli högpresterande och engagerande.

Under programmet får du konkreta verktyg och tillvägagångssätt för hjälpa öka motivationen och förstå vad som påverkar motivation.

3

Förbättra era resultat

Kan alla i ditt team sammanfatta er strategi på en minut?  Känner de till hur var och en bidrar till era mål? Prioriteras de viktigaste arbetsuppgifterna? Vet ni vad ni ska göra för att förbättra resultatet?

Utbildningen ger dig en målprocess med en logisk kedja från strategi och mål till mått, action och motiverande konsekvenser. Genom att synliggöra vägen till mål, milstolpar och de steg vi tar varje dag kan vi se till att rätt uppgifter prioriteras.

Intensivträning och lärande på jobbet

Vi kombinerar intensivträning i en säker miljö där vi kan öva på nya verktyg och utbyta erfarenheter med lärande direkt på jobbet med stöd av: microträning, lärpartners och handledning.

Utbildningen ska ge avkastning genom att ge dig direkt hjälp i din ledarvardag.

Microträning?

Du får ett träningsprogram att följa under utbildningen. Injektioner som hjälper dig att bli en bättre ledare på mindre än trettio minuter och som du lätt kan lägga in i din vardag.

Ladda hem

Verksamhetsstyrning på mänskliga villkor

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vad ekonomin kan lära av psykologin

        Vi har kommit långt i vår utveckling, våra basala behov är sedan länge tillfredsställda. I väst har vi mat, vatten, tak över huvudet, en social trygghet och oftast ingår vi i någon form av gemenskap. Idag är det självförverkligande och utveckling vi är ute efter, att låta våra värderingar få påverka hur vi lever. Men belöningssystem på många företag är fortfarande anpassade efter den ekonomiska teorin som antar att människan är rationell och inte på det vi idag vet om mänskligt beteende.

        Vi måste lyfta blicken och bli bättre på att se människan. Att förstå vad som får olika individer att prestera” säger Maria Karlsson, beteendeekonom och programansvarig för Verksamhetsutvecklande Ledarskap.

        Vi kan lära oss mycket om vad som motiverar våra medarbetare nu när vi till exempel har många generationer med olika erfarenheter av samhällsutvecklingen på arbetsmarknaden. De yngre medarbetarna för ofta fram nya saker som motivationsfaktorer, ibland på en annan nivå än vad tidigare generationer kunnat göra. De äldre har säkert haft samma grundläggande motivation, men att arbetsmarknaden förändrats så att de yngre nu kan föra fram andra önskemål som tidigare ansetts orimliga. Egentligen är det alltså samma mänskliga behov, men med en annan möjlighet att få gehör för dem.

        Det innebär att vi måste arbeta med ledarskapet ute i verksamheterna, att skapa organisationer där cheferna hinner se och lära känna sina medarbetare. Men också få medarbetarna att lära känna sig själva. Genom ett verksamhetsutvecklande ledarskap som är både lärande och coachande skapas möjligheter att kunna utveckla och belöna individer utifrån deras unika förutsättningar och då i förlängningen hela verksamheter.

        Maria Karlsson

        Maria Karlsson

        Beteendeekonom och programansvarig

        Bra ledarskap är lönsamt

        (Zenger/Folkman How Extraordinary Leaders Doubles Profits)

        Genomförande

        1

        2 dagar workshop hos Astrakan

        Vi arbetar med målprocessen och ger dig verktyg för att ta dig an en första ledarskapsutmaning.

        2

        Handledning+Microträning

        Efter de inledande kursdagarna får du handledning 1+1 timme. Du får stöd för att tillämpa utbildningen i din vardag som ledare och genomföra förbättringar. Som extra stöd ger vi dig tillgång till flera microträningar – korta teoripass och övningar som du kan göra på mindre än trettio minuter.

        3

        Distansledarskap och Seminarium

        Halvdag som genomförs på distans. Erfarenhetsutbyte,  repetition och uppföljning av det vi gick igenom under de två första dagarna.

        4

        2 avslutande dagar hos Astrakan

        Uppföljning och mastermind – gemensam problemlösning. Fördjupning i beteendeförändring, beslutsprocesser och kommunikativa verktyg.

        Moment - Verksamhetsutvecklande Ledarskap

        • Målsättning och handlingsplan

         Målprocessen – att skapa förståelse för mål
         Arbete med ditt utvalda mål
         Mål för dig själv och din verksamhet/teamet
         Modell för att genomföra förbättringar
         Handlingsplan
         Människan och styrning

        • Motivation och beteende

         Beteendeförändring – aktiverare och konsekvenser
         Skapa engagemang kring mål och vision
         Psykologin och ledarskapet i vardagen

        • Kommunikation och kognition

         Dialog utifrån behov och motivation
         Hela människan kommer till jobbet
         Distansledarskap
         Neuroledarskap
         Hjärnans grundprogrammering
         Kognition och snedvridningar
         Perception

        Modell verksamhetsutvecklande ledarskap

        Ledaren som katalysator för affärsutveckling och kultur

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.