Verksamhetsutvecklande Ledarskap

Vill du att alla i ditt team ska kunna summera vad som är er strategi på en minut? Att er vardag blir en gemensam jakt mot mål och förbättringar? Vårt program Verksamhetsutvecklande Ledarskap riktar sig till dig som vill få lärande och utveckling att hända på jobbet, varje dag. Ledarskapsutbildningen pågår över tid och kombinerar träning med en handlingsplan som utvecklar dig själv, ditt team och din verksamhet.
– Verksamhetsutvecklande Ledarskap innebär ett commitment från både din och vår sida – fler förbättringar ska bli av samtidigt som du formar arbetsmiljön utifrån människors behov och motivationsfaktorer.

 • Kursid A1222
 • Antal dagar 2 + 2 + 2 dagar+handledning
 • Kursavgift 68 850 kr exkl. moms

Efter programmet Verksamhetsutvecklande Ledarskap

 • Har du...

  • Ett kvitto på att du genomfört en plan och åstadkommit förbättringar i ditt ledarskap såväl som verksamhet
 • Kan du...

  • Tillämpa en modell för att etablera förbättringar i ditt eget ledarskap såväl som verksamheten
  • Leda mot ökad produktivitet utifrån psykologiska faktorer – ett ledarskap som tar hänsyn till hela människan, tillgodoser behov och talar till det som motiverar varje unik individ
 • Förstår du...

  • Den mänskliga sidan av verksamhets- och ekonomisk styrning – hur välbefinnande och utveckling påverkar produktivitet och lönsamhet
  • Vad som krävs för att engagera medarbetare i verksamhetens mål och utveckling: motivation, behov och incitament
  • Kännedom om hjärnans grundprogrammering och snedvridningar som vi behöver ta hänsyn till i ledarskap, lärande, beteendeförändring, grupp- och beslutsprocesser

Verksamhetsutvecklande Ledarskap

Syftet med programmet är att du ska åstadkomma verklig förbättring; i ditt ledarskap, hos dina medarbetare och i din verksamhet.

Du gör det genom ett ledarskap som:

 • Talar till de faktorer som motiverar och driver människor
 • Tydliggör mål och uppgifter
 • Förstärker incitament för de nyckelbeteenden och vanor som ska leda till bättre resultat

Pedagogiskt upplägg

Du får under programmet sätta mål för dig själv, ditt team och verksamheten. Utbildningsdagarna ger intensivträning men programmet förutsätter att du kan sätta av åtminstone tio minuter per arbetsdag för utveckling, beteendelogg och uppdatering av måluppfyllnad. Utöver det tillkommer förberedelser inför kursdagar och digitalt lärande.

 • Onlinemoduler med teori, enklare övning och förberedelse inför utbildningsmoduler
 • Träning på jobbet – uppföljning av mål och aktiviteter
 • 2 timmar handledning
 • Skriftlig bekräftelse på de insatser du gjort som ledare för att skapa resultat

Ladda hem

Verksamhetsstyrning på mänskliga villkor

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Vad ekonomin kan lära av psykologin

        Vi har kommit långt i vår utveckling, våra basala behov är sedan länge tillfredsställda. I väst har vi mat, vatten, tak över huvudet, en social trygghet och oftast ingår vi i någon form av gemenskap. Idag är det självförverkligande och utveckling vi är ute efter, att låta våra värderingar få påverka hur vi lever. Men belöningssystem på många företag är fortfarande anpassade efter den ekonomiska teorin som antar att människan är rationell och inte på det vi idag vet om mänskligt beteende.

        Vi måste lyfta blicken och bli bättre på att se människan. Att förstå vad som får olika individer att prestera” säger Maria Karlsson, beteendeekonom och programansvarig för Verksamhetsutvecklande Ledarskap.

        Vi kan lära oss mycket om vad som motiverar våra medarbetare nu när vi till exempel har många generationer med olika erfarenheter av samhällsutvecklingen på arbetsmarknaden. De yngre medarbetarna för ofta fram nya saker som motivationsfaktorer, ibland på en annan nivå än vad tidigare generationer kunnat göra. De äldre har säkert haft samma grundläggande motivation, men att arbetsmarknaden förändrats så att de yngre nu kan föra fram andra önskemål som tidigare ansetts orimliga. Egentligen är det alltså samma mänskliga behov, men med en annan möjlighet att få gehör för dem.

        Det innebär att vi måste arbeta med ledarskapet ute i verksamheterna, att skapa organisationer där cheferna hinner se och lära känna sina medarbetare. Men också få medarbetarna att lära känna sig själva. Genom ett verksamhetsutvecklande ledarskap som är både lärande och coachande skapas möjligheter att kunna utveckla och belöna individer utifrån deras unika förutsättningar och då i förlängningen hela verksamheter.

        Maria Karlsson

        Maria Karlsson

        Beteendeekonom och programansvarig

        Modell verksamhetsutvecklande ledarskap

        Ledaren som katalysator för affärsutveckling och kultur

        Moment - Verksamhetsutvecklande Ledarskap

        • Målsättning och handlingsplan

         Målprocessen – att skapa förståelse för mål
         Arbete med ditt utvalda mål
         Mål för dig själv och din verksamhet/teamet
         Modell för att genomföra förbättringar
         Handlingsplan
         Människan och styrning

        • Motivation och beteende

         Beteendeförändring – aktiverare och konsekvenser
         Skapa engagemang kring mål och vision
         Psykologin och ledarskapet i vardagen

        • Kommunikation och kognition

         Dialog utifrån behov och motivation
         Hela människan kommer till jobbet
         Distansledarskap
         Neuroledarskap
         Hjärnans grundprogrammering
         Kognition och snedvridningar
         Perception

        Frågor? Få svar av sakkunnig.

        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.