Utvecklande Ledarskap UL

Utvecklande Ledarskap är en ledarskapsutbildning som bygger på att du som ledare utvecklar de konkreta beteenden som visat sig vara mest framgångsrika för att:
– Öka tillfredställelsen med arbetsuppgifter, chef och kollegor hos dina medarbetare.
– Förbättra företagets vinst.
– Öka medarbetares självförtroende och förtroendet för gruppens förmåga.
– Öka engagemanget och motivationen.
– Förbättra prestationen på arbetet.

 • Kursid A1208
 • Antal dagar 4 (3+1) dagar
 • Kursavgift 29 250 kr (exkl moms)

Efter utbildningen Utvecklande Ledarskap…

 • Utvecklar du de ledarbeteenden som enligt studier visat sig vara mest effektiva för att ge ökad vinst, förbättrad motivation och arbetsprestation samt nöjdare medarbetare och ökat förtroende för gruppens samlade kompetens
 • Har du en plan för att stärka de delar av ledarskapet som stimulerar delaktighet, motivation och ansvarskänsla hos medarbetarna
 • Har du fått personlig feedback på ditt ledarskap och tydliggjort dina utvecklingsbehov för att höja dig ytterligare som ledare

Utvecklande Ledarskap – UL®

Utvecklande Ledare lockas av utmaningar, förnyar, uppmuntrar kreativitet och motiverar med hjälp av en kraftfull vision om hur ni ska forma verksamheten och utvecklas tillsammans.

Upplägg för utbildningen Utvecklande Ledarskap

Före kursen kommer du att få göra en kartläggning av dina ledarbeteenden. Detta görs genom en skriftlig 360°analys med feedback från överordnad, kollega och medarbetare samt en självskattning. Utifrån analysen får du sedan reflektera kring ditt Ledarskap med fokus på att förstärka och utveckla de ledarbeteenden som är mest framgångsrika för dig och din organisation.

Under utbildningen varvas korta teoripass med reflektion, diskussioner och arbete i mindre grupper. En viktig del av upplägget är arbetet i de triader som skapas från början av kursen, där deltagarna bildar grupper om tre som följs åt under kursens övningar och hjälper varandra med feedback och spegling kring resultaten av 360° analyserna. Utbildningen är upplagd på 2+1 dag. De två första dagarna är sammanhängande och den tredje utbildningsdagen sker c:a 1 månad efter de två första dagarna och syftar till fördjupning och fortsatt arbete med den egna utvecklingsplanen.

Ladda hem

Demorapport 360°analys - UL

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Vad gör en utvecklande ledare?

        • 1
         Skapar en känsla av sammanhang där det finns ett tydligt syfte och mål som lockar
        • 2
         Engagerar medarbetare i hur mål ska nås
        • 3
         Söker sig till utmaningar och inspirerar med sin övertygelse
        • 4
         Agerar som förebild och efterlever sina värderingar både i ord och handling
        • 5
         Utmanar, stöttar och involverar medarbetare i beslutsprocesser och problemlösning
        • 6
         Visar intresse för individen och leder med hänsyn till hela människan

        Vad är Utvecklande Ledarskap?

        Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Utvecklande Ledarskap bygger på den amerikanska modellen ”Transformational Leadership” (övs. transformerande ledarskap) men är anpassad efter svenska förhållanden. Studier visar att transformerande ledarskap är i särklass när det gäller att skapa välmående och fungerande arbetsplatser oavsett kultur och typ av verksamhet. Faktorer såsom faktisk prestation, ekonomisk vinst, motivation, engagemang, tillfredsställelse med arbete, chef och kollegor, självförtroende och förtroende för gruppens förmåga har konsekvent visat sig öka och förbättras vid ett transformerande ledarskap jämfört med andra typer av ledarskap. Kursen Utvecklande Ledarskap är utformad med dessa principer som bas och bygger på att du som ledare utvecklar de konkreta ledarbeteenden som utifrån detta visat sig vara mest framgångsrika.

        Innehåll - Utvecklande Ledarskap (UL)

        • Effektivt ledarskap och effektiva ledarbeteenden utifrån UL-modellen
        • Att vara förebild för värdegrunden
        • Ansvarstagande
        • Personlig omtanke - ge stöd och konfrontera
        • Inspiration och motivation – uppmuntra delaktighet och kreativitet
        • Krav och belöning
        • Kontroll – att vidta nödvändiga åtgärder eller överkontrollera?
        • Skapa gemensamma visioner
        • Utmana och ifrågasätta
        • Frigöra handlingskraft
        • Uppmuntra och synliggöra
        • Olika typer av ledarskap: Konventionellt Ledarskap, Icke-Ledarskap och Utvecklande Ledarskap och deras inverkan på individen, organisationen och resultatet
        • Feedback, coachning och självreflektion kring dina ledarbeteenden för ökad självinsikt
        • Definiera den egna utvecklingspotentialen och skapa din Personliga utvecklingsplan Erfarenhetsutbyte

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        • Ange meddelande +
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.