The Phoenix Project – DevOps i praktiken

Hårdträna med simulationen The Phoenix Project och rädda ett företag genom att effektivisera samarbetet mellan Dev och Ops. Utvecklarna sliter med omöjliga deadlines, Driftsavdelningen försöker desperat hålla tjänsterna vid liv och ta emot de många (oftast buggiga) releaserna från Utvecklingsavdelningen. InfoSec försöker säkerställa att inga stora säkerhetsluckor uppstår och att Compliance-krav efterlevs. Mitt i allt detta står ni som deltagare och ska rädda dagen.

Träna tillsammans på

 • Kollaboration mellan Utveckling (Dev) och Drift (Ops)

 • Kanban, visual management och effektiv sprintplanering

 • Styrning och nyckeltal för en DevOps-organisation

Effektivisera värdeskapandet i er organisation

Utveckla era arbetssätt när det gäller kommunikation, samarbete, integration och automatisering. Simulationen ger er möjlighet att slipa på DevOpsförmågor  och effektivisera värdeskapandet i er IT-organisation. Övningen kan användas som ett intro till DevOps eller som en vidareutveckling av DevOps och samarbetet mellan IT-utveckling, IT-drift och affärsdelen.

Med principer och metoder för DevOps hamnar kundvärde i fokus och organisationer förbättrar sin förmåga att utveckla, testa och implementera IT-applikationer/IT-tjänster. Resultatet är ökad kundnöjdhet genom ökad kvalitet, snabbare leverans, stabilare tjänster och en lägre kostnad.

Om caset – The Phoenix Project

Parts unlimited säljer reservdelar till bilar. Företaget har en lång tradition men har tappat mark mot nya aktörer. Försäljningen viker, närvaron på nätet är medioker, lönsamheten försvinner och företaget bestämmer sig för att investera i monsterprojektet “The Phoenix Project”. Nu ska en konkurrensfördel vinnas och businessen ska få en  “turn-around”. Ja, den nya IT-tjänsten ska rentav rädda hela företaget.

Här börjar vår utmaning. Dev och Ops fungerar illa ihop, projektet är försenat, driftsstabiliteten låg och kraven på IT skyhöga.

Simuleringen består av en introduktion till företaget och nuläget. Därefter tar gruppen över och genomför 6 spelronder. Varje rond består av en planering-, genomförande- och reflektionsfas. Astrakans simuleringsledare faciliterar övningen och tillhandahåller coaching och kunskaper för att gruppen ska lära sig och säkra framgång i sitt uppdrag.

Baserad på succéboken och från författarna bakom “The DevOps Handbook” (Gene Kim, Kevin Behr) så får deltagarna ta ansvar för att transformera verksamheten från traditionell silo-verksamhet med vattenfallsprojekt till teambaserad DevOps-leverans där flöde från krav till produktion är i fokus. Under resan sker aktivt arbete med kommunikation, hantering av legacylösningar, synliggjort flöde och processförbättring för att lyckas.

 • Ett Phoenix team består av 8-14 deltagare. För större grupper kan parallella övningar genomföras
 • Simuleringens levereras som en heldagsövning
 • Variant på två-dagars leverans (inklusive DevOps-teori) finns

Lärdomar för din verksamhet

 • Hur DevOps utvecklar IT-organisationers effektivitet och skapar värde för affärsverksamheten/kunden
 • Tillämpning av DevOps (samarbete Utveckling/Drift) i praktiken
 • Hur du skapar bättre flöde (Flow) genom hela IT-organisationen.
 • Hur du applicerar automatisering och hanterar teknisk skuld/legacy-system
 • Balansera dagliga leveranskrav med pågående IT-projekt/större IT-leveranser
 • Hur kunden och affärsverksamheten på bästa sätt involveras för att kunna ta sitt anvar i IT-leveranser

Ladda hem

DevOps Principer & Införande

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.