Teamutveckling

En av våra starkaste motivationsfaktorer är att känna tillhörighet till en grupp. Att vara del i ett team och delta i jakten på gemensamma mål. Ett team där jag kan bidra med mina styrkor som individ. Där vi kan växeldra när det går tyngre. Där framsteg och prestationer hyllas varje dag. Teamutveckling hos Astrakan bygger på att ni ska växa tillsammans och sätta goda vanor som håller en lång tid framöver.

 • Kursid A1224
 • Kursavgift 42 000 kr (exkl. moms)
 • Omfattning 1 dag + förstudie

Tre framgångsfaktorer vi hjälper er med

 • Uppföljning

  För att prestera på topp och prioritera rätt behöver vi förstå kopplingen mellan våra mål och det vi gör. Att planera och följa upp arbete är grunden för att vi ska kunna bli högpresterande. Att se framstegen vi gör som team väcker engagemang och ger mening åt vår vardag.

 • Kvalitet

  Att vi har förmågan att lyckas med det jobb vi ska utföra. Som team är vi beroende av varandras insatser. Hjältedåd och ”crunchtime” i all ära men effektivt teamarbete handlar om att hålla tids- och budgetramar på ett sätt som är hållbart över lång tid.

 • Engagemang

  Hur belönar vi en bra arbetsinsats? Skapa en miljö där förbättringar och experiment är självklara – samtidigt som det finns en trygghet i roller och tillit till den gemensamma kompetensen.

Teamutveckling som ger goda vanor

Ökad lönsamhet, produktivitet, frisknärvaro – teamutveckling handlar om att få bättre effekt av vår tid och energi. För att nå dit behöver vi skapa goda vanor. Fördelen med att effektivisera processer på teamnivå framför organisationsnivå är många: utvecklingen går betydligt fortare och ni kan utvärdera ert arbete från dag till dag. Det ökade stöd och återkoppling ni ger varandra märks av i samma stund som ni börjar med det. Därtill är det enklare att konkretisera mål på teamnivå och synliggöra hur var och en bidrar.
– Ert team är er vardag och att utveckla ert samarbete ger både bättre business och välmående.

Teampro - ett pedagogiskt verktyg

Teampro ger ett underlag för utvecklingssatser och samtal om gruppens sätt att samarbeta. Verktyget är avsett att användas pedagogiskt och för att komma igång med konkreta insatser. Däremot ger det inte ett statistiskt säkerställt underlag på teamets arbete eller prestationer och ska inte användas som underlag för prestationsutvärderingar eller jämförelser mellan olika team.

Teampro kartlägger vad som kallas för beteendeprocesser:

 • Övergångsprocesser – vad teamet gör före och efter arbetsinsatser. Att planera och utvärdera sitt arbete.
 • Aktionsprocesser – effektivitet i själva arbetet, hur teamet utför sina arbetsuppgifter.
 • Interpersonella processer – hur vi tar hand om och stöttar varandra. Det teamet gör för att skapa, eller bibehålla, välmående och trivsel.

Så jobbar vi med teamutveckling

1

Kartläggning och behovsanalys

Vi använder Teampro, ett effektivt verktyg för att utvärdera samarbetet i team utifrån de tre framgångsfaktorerna:

 • Uppföljning: mål, planering och uppföljning av arbete
 • Kvalitet: effektivitet i hur ni arbetar
 • Engagemang: Hur ni stöttar varandra och formar kulturen på arbetsplatsen
2

Workshop

En workshop där ni får en tydligare bild av hur teamet fungerar och möjlighet att diskutera frågor kring samarbetet. Ni får tillsammans arbeta med de teamprocesser som ska leda till bättre uppföljning, kvalitet och engagemang. Workshopen utmynnar i en konkret handlingsplan för att ni ska förbättra ert samarbete och teamfunktion.

3

Uppföljning av handlingsplan

Efter den inledande workshopen erbjuder vi stöd och kompetensutveckling med koppling till era förbättringsområden.

Efter att en tid gått rekommenderar vi att göra en ny utvärdering för att få ett kvitto på var ni befinner er som team och ta ytterligare steg i er utveckling.