SIAM Foundation

Utbildning för dig som arbetar inom affärsverksamhetens ledning, beslutar över strategiska och taktiska tjänsteleveransmodeller, tjänsteägare och leveransansvariga, tjänsteleverantörers Service Management personal och beslutsfattare, tjänsteintegratörer, kundkontoansvariga, ITSM / ITIL processägare och ansvariga och IT Service Management konsulter. Levereras i samarbete med DC-utbildning som ger 40% rabatt till Astrakans kunder. Här hittar du hela utbudet av utbildning i verksamhetsutveckling.

 • Kursid
 • Antal dagar 3 dagar
 • Kursavgift 18 950 exkl. moms

Efter utbildningen SIAM Foundation

Har du förståelse för…

 • Vad som driver SIAM
 • Vilka modeller och metoder som kan tillämpas vid SIAM-implementering
 • Utmaningar och risker före, under och efter implementering av SIAM-modellen
 • Hur ITIL stöttar SIAM

Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM), dess drivkrafter, struktur och grundläggande koncept.

 

Certifiering i SIAM

Certifieringen tar 75 minuter och genomförs på engelska. Det består av 40 flervalsfrågor, där 65% krävs för godkänd certifiering på Foundation nivå.

Lärare

Josef Katkits har arbetat med tjänstehantering (ITSM) i över tio års tid och har djup erfarenhet inom utveckling av processer och  metoder. Han är en mycket uppskattad ITSM / ITIL lärare med över hundra kurser under senaste 12 åren. Josef upplevs engagerande, motiverande, kommunikativ och inriktad på att skapa värde för dig som elev.

Vad är SIAM Foundation?

SIAM är en modell för att koordinera och hantera en kunds outsourcade IT-tjänster där Service Integratören tar ansvar för end-to-end tjänsteleveransen från olika leverantörer. Det finns många utmaningar och risker på vägen till att implementera modellen, men också betydande fördelar som kursen ger inblick i.

Kursen ger också stöd för att certifiera sig i SIAM Foundation hos EXIN on-line enligt egen tidsbokning eller pappersbaserat, i anslutning till kursen.

Kursen är på 3 dagar och hålls på svenska med engelskt kursmaterial. Certifieringstestet till denna kurs är på engelska. Våra öppna kurser genomförs med svenskspråkig instruktör, kundanpassat kan vi även genomföra kursen även på engelska.

 • Vad det är som driver behovet för SIAM
 • Definition av SIAM
 • Syftet med SIAM
 • SIAM miljö och  kultur
 • Metoder
 • Drivkrafter bakom SIAM – kommersiella, externa och interna
 • SIAM modell, ecosystem och roadmap
 • Implementering – metoder
 • Roller och ansvar
 • Strukturelementen i SIAM modellen
 • SIAM drift praktiker
 • Stödjande processer -ITIL
 • Huvuddragen i ITIL livscyklar, COBIT, DevOps, Agile, LEAN
 • Verktygsstrategier
 • Projektledning i SIAM modell
 • Utmaningar, risker