ScrumMaster-Certifiering Scrum Alliance officiella kurs och certifiering

Kurs och examination för att bli certifierad Scrum Master hos Scrum Alliance.

 • Kursid A3310
 • Antal dagar 2 dagar
 • Kursavgift Enligt offert

Scrum Alliance officiella kurs för att bli Certifierad Scrum Master (CSM)

Som ScrumMaster ansvarar du för att teamet fungerar och är produktivt.
Efter kursen i Scrum ska du därför kunna;

 • Utbilda och coacha medlemmar till att prestera bättre i sina roller.
 • Väcka kreativiteten hos produktägare och andra teammedlemmar.
 • Påverka organisationen i de fall det behövs strukturella förändringar för att scrumteamet ska bli högpresterande.
 • Skydda teamet från störningsmoment under sprintarna och undanröja hinder.
 • Uppmuntra teammedlemmarna att utmana sig själva och utvecklas samtidigt som de förhåller sig till att arbeta enligt Scrums principer och värderingar.

Tvådagarskurs i Scrum

På kursen får du lära dig vad som krävs för att leverera i rollen som Scrum Master och hur du bygger upp ett effektivt och självorganiserande team.

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande; genom många övningar och fallstudier skapar vi förståelse för vad som krävs för att leda ett Scrum-projekt till framgång redan under utbildningen.

Scrum är ett ramverk för lättrörlig produktutveckling grundat i följande värderingar

 • Fokus. Genom att koncentrera oss på ett fåtal saker i taget förenklar vi samarbete och levererar värde i ett tidigt skede.
 • Mod. Genom att arbeta som ett team känner vi stöd och har fler resurser tillgängliga. Detta ger oss mod att ta oss an större utmaningar.
 • Öppenhet. När vi arbetar så är vi öppna med vilka framsteg vi gör, vilka hinder vi stöter på och andra bekymmer – så att vi tillsammans kan lösa dem.
 • Åtagande. Vi har gjort ett åtagande och vår insats avgör resultatet.
 • Respekt. Vi arbetar tillsammans och delar med- och motgång. Vi hjälper varandra att visa mer omtanke och ömsesidig respekt.

Hur går Scrumcertifieringen till?

Certifieringen består av två delar: genomförande av Scrumkursen och ett webbaserat test. Kostnaden för examinationen är inkluderad i kurspriset. På Scrum Alliance hemsida finns gott om resurser för att underlätta förberedelserna.

Vad är nyttan med en Scrumcertifiering?

Certifieringen är en karriäröppnare och ett kvitto på din kunskap gällande Scrum. Men framförallt är den en möjlighet att få lära sig Scrum på djupet med en ledande expert som lärare. Scrumutbildningen är starten på ett kontinuerligt lärande då Scrumrörelsen är engagerad med ett ständigt fokus på förbättring.

Vill du se mer av vårt utbud så hittar du alla kurser inom agilt arbetssätt här.