Mänskligt Ledarskap För erfarna chefer och ledare

Mänskligt Ledarskap är en ledarskapsutbildning baserad på Kelly Odells bok med samma namn.

 • Kursid A2605
 • Kursavgift Denna kurs ger för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 2 + 1

Efter kursen Mänskligt Ledarskap…

 • har du verktygen för att du få med dig människorna i din verksamhet med hjälp av ditt agerande som ledare.
 • kan du genom ett helhetsperspektiv på verksamheten resonera kring och fatta beslut om hur du bäst bör verka genom andra.
 • har du god förståelse för din egen ledarskapsprofil och hur du tillämpar dina färdigheter för att maximera effekten av ditt ledarskap.
 • vet du vilka områden du behöver fortsätta utveckla och hur du ska göra det.

Mänskligt Ledarskap – Tänk till och led genom handling, inte ord

Mänskligt Ledarskap handlar om att hitta ett synsätt och resonemang kring människor, makt och relationer. Många traditionella ledarskapsutbildningar ger enkla svar på vad man ska tänka och göra – och oftast är det som lärs ut klokt och rätt.
– Men Mänskligt Ledarskap handlar om att gå ett steg längre.

Att nå fram till ett läge där vi som leder klarar av att tänka på hur vi egentligen resonerar kring dessa frågor. Alltså; att inte ta den enkla lösningen som vi lärt oss, utan att istället tänka ett varv till. Att utgå från verksamhetens syfte, de värderingar som finns i verksamheten och vår egen roll innan vi väljer vårt agerande.

Syftet med detta är att nå en medvetandegrad i vårt ledarskap där vi gör ett genomtänkt val gällande vårt agerande. Med målet att ge medarbetare och andra ledare ett tydligt exempel på vad som förväntas och vad organisationen behöver; inte genom ord, utan handling.

Ett ledarskap om är tydligt och prestigelöst

Målet är ett tydligt och prestigelöst ledarskap som skapar uthålligt värde för både verksamheten och individen. Där högt i tak inte bara är något som sägs och där chefer förvandlas till ledare genom att aktivt driva arbetet framåt.

Pedagogiskt upplägg (blended learning)

Du lägger ner arbete inför, under och efter kursen. Detta arbete är till stor del lärarlett, uppdelat i följande steg.

 1. Innan kursen: Genomläsning av boken Mänskligt ledarskap, en webbaserad föreläsning samt besvara olika frågeställningar, genomföra den webbaserade analysen StrengthsFinder för att få fram dina 5 bästa styrkor. Resultaten från förarbetet knyter vi an till under kursen i Ledarskapslabbet (se fliken Kursinnehåll).
 2. Klassrumsdelen av kursen omfattar 2+1 kursdagar. Två dagar då vi arbetar utifrån olika ledarskapsfrågor. Cirka fyra veckor senare genomförs den tredje kursdagen som riktar in sig på dina erfarenheter och resultatet av de första två kursdagarna. Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka insikter har du nått? Vad är fortfarande oklart?
 3. Avslutningsvis två timmars individuell coachning av kursledaren via skype. På så vis får du återkoppling utifrån din egen situation för att säkerställa kursmålen.

Mänskligt ledarskap riktar sig till dig som …

 • Länge haft ett intresse för ledarskap. Du har ”redan läst böckerna och gått utbildningarna”. Men vill ha något nytt som hjälper dig att ta nästa kliv.
 • Leder genom andra; din ledarroll har ett strategiskt värde och du kan påverka andra ledare på flera nivåer.

Ledarskapslabbet

En stor del av kursen ägnas åt workshops och diskussioner där du ställs inför problemställningar inom de områden som räknas upp nedan och får träna på att tillämpa bokens värdegrund på ditt eget ledarskap. Här använder vi också resultatet från StrengthsFinder för att bygga upp en personlig ledarskapmodell utifrån dina främsta styrkor och färdigheter och indikationer på vad du kan utveckla vidare.

I Ledarskapslabbet samlar du allt du plockat upp om ledarskap i ditt yrkesliv hittills, fyller igen luckor och reder ut eventuella missförstånd. Du får konkret återkoppling om dina egna styrkor från en erfaren ledare, tid till reflektion och möjlighet att öva i en konsekvensfri miljö.

Kursinnehåll - Mänskligt Ledarskap

 • Makt

  Förmåga att påverka
  Inflytande
  Maktutövande
  Verklig makt
  Bruka eller missbruka

 • Ledarskap och medarbetarskap

  Två sidor av samma mynt
  Hålla isär rollerna
  Förståelse och samsyn
  Förväntningar
  Nyckeln till framgång

 • Arbete och balans i livet

  Få ut det mesta i arbetet och privat
  Verksamhet och individ
  Hemligheten bakom högpresterande organisationer

 • Inspiration och motivation

  Vem äger motivationen
  Kan man öka motivationen?

 • Risktagande

  Vad är en rimlig affärsrisk
  Koppling mellan risk och resultat

 • Beslutsfattande

  Beslutsprocess som skapar engagemang och lönsamhet

Lärare