Mål & Motivation

Mål förvandlar den vardagliga lunken till en gemensam jakt. Ett svar på varför som uppmuntrar oss att utforska hur. Att rikta in kraft och kreativitet mot det som är viktigt. Astrakans uppstart för mål och motivation hjälper dig hitta rätt mål och motivationsfaktorer.

 • Kursid A1004
 • Antal dagar 75 minuter
 • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.

Lär dig mer om att...

 • Säkerställa att mål är tydliga och aktiverande
 • Reflektera kring belöning och motivationsfaktorer

Mål ger utforskandet mening

Om vi som ledare ska kunna vara transformerande krävs det först ramar och riktning. Ledare som agerar förebilder, uppmuntrar kreativitet, vågar lära av misslyckanden och itererar hejvilt boostar arbetstillfredsställelsen, produktiviteten och frisknärvaron men! Först krävs en bas av mål och ramar som underlättar prioriteringar och gör att vi kan utforska i en riktning.

Vad hjälper det att ”fail fast” om vi inte har en måttstock för våra lärdomar? Såhär skrev dramatikern Samuel Beckett ”Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.” Till slut misslyckades Beckett såpass mycket bättre att han vann nobelpriset 1969.

Belöningar & Motivation

I många verksamheter är belöningar fortfarande synonymt med pengar. Men är det verkligen så effektivt? Risken finns att bonussystem skapar intressekonflikter och att den skadar den inre motivationen. Bonusar kan rent av påverka uthållighet, kreativitet, inlärning och välmående negativt.

Motivationsskalan utifrån Självbestämmandeteorin

Motivationsskalan från yttre till inre motivation. Ju längre ned på listan du kommer desto större är sannolikheten för ökad trivsel och prestation.

Yttre motivation:

 • Vi gör något för att få en belöning eller att undvika bestraffning.
 • Vi gör något så vi inte får dåligt samvete. Agerar för att undvika skuld eller behålla självaktning.
 • Vi gör något för att det är viktigt för oss personligen. Vi vinner något på det.
 • Vi gör det för att det är viktigt för oss. Det stämmer överens med våra värderingar. Det stärker självkänslan och identitet.

Att göra något av inre motivation:

 • Vi agerar utifrån eget intresse och fylls med den känsla det ger.
 • Vi känner att vi utvecklas.

Ledare för webbinariet –  Kelly Odell

Kelly har bakgrund som VD, sälj- och marknadsdirektör för många storbolag i norden (Telia Mobile, Whirlpool, Volvo). Han har av Veckans Affärer utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika invandrare. Idag är Kelly en av Sveriges ledande experter inom ledarskap och förändring.

Vad du som ledare kan göra för att öka motivationen hos medarbetare?

Det man kan göra som ledare är att erbjuda möjligheter att tillfredsställa den inre drivkraften och viljan genom att inspirera sina medarbetare. Som chef kan du plantera fröer, väcka idéer, tankar och frågeställningar, men det är medarbetarna själva som bestämmer vad de vill göra med dem. Det kan tyckas vara en liten skillnad mellan motivation och inspiration, men skillnaden är väsentlig. Individen ansvarar för sin motivation medan inspiration kan komma från en mängd olika källor, exempelvis från dig som chef. Vi kan alla inspireras av saker som vi sedan inte är motiverade att göra någonting åt.

Kelly Odell

Kelly Odell

Författare till förändringshandboken & ansvarig för Astrakans utbildningar i förändring

Ladda hem

Mall för bättre mål

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Om beteendeförändring

        Miniföreläsning med Kelly Odell

        Ledarskapsprogram

        Certifierad Transformerande Ledare

        • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
        • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
        • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet