Lean i praktiken

Utbildning för dig som vill tillämpa LEAN i din verksamhet.

 • Kursid A1606
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 3 dagar

Efter kursen Lean i praktiken…

 • kan du säkerställa att dina förändringar blir till hållbara förbättringar med hjälp av Lean och andra välbeprövade metoder.
 • kan du skapa och bibehålla engagemang för ökad konkurrenskraft
 • förstår du hur personalkultur och Lean-principer samspelar för att åstadkomma förbättring.
 • är du väl bekant med arbetssätt, framgångsfaktorer och fallgropar när det gäller att implementera Lean.
 • vet du hur du mäter och säkerställer att utpekade strategiska mål uppnås och kopplas till förbättringsarbetet.
 • har du verktyg för att minska ledtider och kostnader samtidigt som du ökar kundkvalité.
 • kan du utvärdera mognaden i ditt eget företag som input till att sätta verksamhetsmål och strategisk planering.

Lean ger en tydlig riktning och mening

Leankursen riktar sig till dig som vill utmana inarbetade men ineffektiva arbetssätt. Du vill väcka verksamheter ur sin sövande lunk genom resultatorientering, effektivisering och ett kontinuerligt förbättringsarbete.
– Efter kursen ska du kunna bidra till en välmående verksamhet där människor befinner sig i utveckling och upplever att arbetet har en tydlig riktning och mening.

Situationsanpassa arbetsättet för din verksamhet

Omvärld, kundkrav och konkurrenssituation är i ständig  förändring och ställer krav på ständiga förbättringar. Vi lär dig hur du kan situationsanpassa och välja en kombination av olika metoder och tekniker för att skapa en organisation i världsklass.

Praktisk kurs i Lean

Vår kurs i LEAN har fokus på tillämpning – att få LEAN att fungera i en tjänsteproducerande verksamhet (som du kan läsa mer om här). Till vår hjälp tar vi ett antal angreppssätt för att sammanhängande analysera och beskriva värdeskapandet i olika verksamheter. Genom praktiska övningar tränar vi på att arbeta med ständiga förbättringar för att åstadkomma ett hållbart resultat som enkelt kan förvaltas.

Vill du läsa mer om våra utbildningar hittar du hela utbudet inom verksamhetsutveckling här.

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kursinnehåll

 • Organisation & Processer

  Verksamhetsstyrning, Principer och värderingar, Ledarskap
  Förvaltning och Styrning av processer

 • Processmål & Verksamhetsmål

  KPI´er och övergripande målstyrning

 • Att jobba med mognadsmodeller

  Automatiserade processer
  BPMS (Business Process Management Suite)

 • Processimplementation

  Implementation av ständiga förbättringar
  Kundförståelse och slöseri
  Värdekedjeanalys, Processmätning
  Medarbetet drivet visuellt förbättringsarbete
  Astrakans ramverk för dokumentation av processer
  Kommunikation, Visuella Lean tavlor
  Framgångsfaktorer / Fallgropar

 • Lean, metoder och principer

  DMAIC strukturen, Lean och Six Sigma
  Kund och kundkrav
  Insamling och verifiering – VOC & QFD
  Problem & Orsaksanalys
  Slöserier, 5S, Processkontroll
  Pull &Push, Jidoka, Poka – Yoke
  Kanban, Kaizen

Lärare