Kravhantering

Vår utbildning i kravhantering ger dig en bredd av verktyg för att kunna arbeta med krav i olika miljöer och ta dig an svåra utmaningar. Vid utbildningens slut ska du ha en komplett uppsättning av tekniker som lämpar sig för agila miljöer, hybridlösningar och komplexa utvecklingsprojekt.

 • Kursid A3307
 • Kursavgift 21 200:- (exkl. moms)
 • Omfattning Blended: 3 dagar (Digital Modul + 2 Workshopdagar)

Kurs i kravhantering

En duktig kravanalytiker är en brygga mellan människors önskningar, behov och verkligheten. Att sätta ord på det andra saknar kunskap för att beskriva. Lyckad kravhantering går bortom det rent tekniska och ställer krav på intervjuteknik, lyssnande, facilitering och ledarskap. Att gå till botten med problem, behov och möjliga lösningar.

Efter utbildningen kravhantering kan du...

 • Använda både agila och "traditionella" verktyg för att identifiera, analysera och dokumentera krav
 • Kartlägga och fånga upp viktiga intressenter i stora utvecklingsprojekt
 • Använda verksamhetsmodeller som stöd för krav även i agil utveckling
 • Analysera och reda ut begrepp för att underlätta kommunikationen
 • Ta till olika verktyg för att förenkla och kvalitetssäkra krav även i stora verksamheter
 • Göra prototyper för att utforska det okända
 • Planera och driva workshops för kravfångst
 • Säkra affärsnyttan genom att granskningar och test för att kvalitetssäkra kraven och eliminera risker
 • Använda verksamhetsmodeller (mål-, intressent, process- och informationsmodeller) för att ta fram behovsbilder.

Agil metodik kompletterad med andra tekniker

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom krav. Tonvikten ligger vid det agila men vi arbetar också med användningsfall. Vi tittar även på olika sätt att fånga krav: från intervjuer, observationer och workshopupplägg till lagar, tidigare kravspecifikationer och informationsmodeller.

Tanken är att du ska kunna välja det arbetssätt som lämpar sig bäst för uppgiften och gör kraven enkla, konsekventa och minimerar risken för missförstånd och slöseri.

Lär dig kvalitetssäkra och hantera stora mängder user stories

User stories är lätt att lära men svårt att bemästra. Själva user story konceptet är enkelt, men med det stora antalet user stories kommer komplexiteten. Hur säkerställer vi att våra user stories matchar verksamhetens behov och skapar det förväntade värdet till användarna? Under utbildningen arbetar vi med olika sätt att tydliggöra värdet genom att använda nyttan för användarroller i stället för att fastna i att beskriva funktioner.

Du får även lära dig att kvalitetssäkra user stories och olika tekniker för att bryta ner komplexa user stories till mer lätthanterade beståndsdelar.

För att få till en bra struktur och prioriteringar tränar vi även på att beskriva beroenden mellan user stories, fördelning till olika releaser och story mapping för att hålla reda på user stories och epos.

Upplägg för utbildningen

1

Digital modul inför

Case, föreläsningar och självstudier

 • Introduktion till kravhantering
 • Intressenthantering
 • Olika sätt att fånga krav
 • Analysera krav
 • Olika sätt att dokumentera krav
 • Grunderna i user stories
 • Grunderna i användningsfall
 • Kvalitetskrav
 • Kompletterande kravtekniker: begreppsmodellering, informationsmodeller och tillståndsdiagram

 

2

Workshop dag 1

Casebaserad träning och reflektion i grupp med utgångspunkt i agil metodik.

 • Återkoppling på case och självstudier
 • Agilt case

 

3

Workshop dag 2

Casebaserad träning och reflektion i grupp där vi arbetar med användningsfall och olika kompletterande tekniker.

 • Case där vi arbetar med användningsfall
 • Träna på att beskriva användningsfall med aktivitetsdiagram
 • Speciella krav

Agil kravhantering och dokumentation

En vanlig myt om agil kravhantering är att det inte krävs någon dokumentation, tvärtom är tillräcklig dokumentation av yttersta vikt. Om vi ska förändra eller ersätta samhällsbärande system är det viktigt att vi förstår vilka som använder dem, vilken information som förmedlas eller om säkerhetsklassad information berörs. Dokumentationen gör i sådana här fall oss mer agila eftersom vi blir medvetna om vilka som påverkas, vilka vi behöver föra en dialog med och vilket värde som skapas för olika kunder.

Däremot ska vi inte dränka oss själva i överdriven dokumentation, låsa oss vid en överdrivet utförlig kravspecifikation eller vägra att ta hänsyn till nya kundbehov eller omvärldsförändringar för att de inte finns med i den ursprungliga kravspecifikationen.

Lösningsneutral metod – måste inte vara krav på it-system

Casen under workshopdagarna bygger på kravställning av IT-system men de olika verktygen och metoden har betydligt fler användningsområden. Faktum är att vi kan ställa krav på kompetens, hållbarhet, avfallshantering, entreprenad, snöröjning, distributionskedjor med mera.
Därför får du en metodik som gör att du kan kravställa utifrån verksamhetsbehov och syfte oavsett vilken lösning ni landar i.

Utbildningsinnehåll

 • Introduktion till agil kravhantering

  Kravspecifikationsfällan och kvalitet i informationssystem
  Källor till krav: processmodell, målmodell, begreppsmodell, intressentmodell, befintliga system, GUI

 • Agila metoder och Scrum

  Centrala begrepp; Agila manifestet, User Story, Backlog, Task, Sprint
  Det agila teamet; Produktägare, Scrum master / Agile master, Utvecklare och testare
  Fallgropar med agil utveckling

 • Användarroller och User Stories

  Identifiera och beskriva användarroller
  Personas
  Syften med en User Story
  Vad kännetecknar en bra User Story
  Epos

 • Story Mapping

  Bakgrund och syfte
  Ordna User Stories över tid med hjälp av aktiviteter
  Beskriv beroenden mellan User Stories
  Prioritera User Stories
  Fördela User Stories till releaser

 • Mer om user stories

  Funktionella krav och kvalitetskrav (icke-funktionella krav)
  Principer för att dela upp en User Story i flera
  Sprintbackloggen
  Agila testmatrisen
  Acceptanskriterier
  Vad en User Story är och inte är
  Olika typer av krav
  Beskriva kvalitetsattribut med User Stories
  User Stories som påverkar arkitekturen
  Kvalitéer/Icke-funktionella krav och backloggen

 • Användningsfall

  Avsnittets syfte är att introducera användningsfall och aktörer och förklara hur deras olika användningsområden stöder olika projektfaser

  Tekniker för att samla in och specificera krav

  • Användningsfall
  • Aktörer
  • Hur hittar vi användningsfall och aktörer
  • Beskriva huvudflöde och alternativa flöden
  • Skriva användningsfallsbeskrivningar
  • Kvalitetskrav och hur de formuleras och grupperas
  • Granskning och Granskningstekniker
  • Vad kännetecknar ett fungerande kravarbete med användningsfall?
   – Skapa testfall ur användningsfall
   – Välj teknik med hjälp av kvalitetskrav
   – Användningsfall som underlag för acceptanstest
   – Test och kvalitetskrav
 • Rätt krav – Hur säkras verksamhetsnyttan?

  Avsnittets syfte är samsyn på hur man hittar rätt krav som motsvarar faktiska behov i verksamheten

  • Kravställning och processeffektivisering
  • Säkerställ att processen är effektivt innan kravfångsten
  • System byggda på krav som identifierats med behov i en ineffektiv process, cementerar den ineffektiva processen
  • Förutsättningar för värdeskapande kravanalys. Krav måste utgå från behov
  • Tekniker för att identifiera möjliga användningsfall
  • Workshoptekniker för identifiera och definiera användningsfall
 • Skarpare kravanalys med Verksamhetsmodeller

  Avsnittets syfte är att visa hur verksamhetsmodeller kan användas som redskap för samarbete mellan verksamhet och IT.

  • Kort översikt – verksamhetsarkitektur á la Astrakan
  • Procesmodell förklaras
  • Verksamhetsmodeller som underlag för …
   – att identifiera användningsfall i processmodellen
   – att granska att användningsfallen utgår från rätt behov i en effektiv process
   – hitta aktörer i processmodellen och intressentmodellen
   – undvika missförstånd genom en gemensam terminologi – begreppsmodell
   – granskning av användningsfall – informationsmodell
   – gemensam workshop för att identifiera förbättringsbehov
 • Workshopledning

  • Förberedelser
  • Design av workshop
  • Kreativitet
  • Feedbackmodell
  • Isbrytare
  • Diamantmodellen
  • Aktivt lyssnande

Lärare

Frågor och svar

 • När ska den digitala modulen vara klar?+

  Den ska vara genomförd senast tio arbetsdagar innan utbildningen. Modulen motsvarar två heldagar utbildning i innehåll men tar 4-8 timmar att genomföra.

  Om du anmäler dig till utbildningen sent eller av andra anledningar har svårt att hålla de ramarna – kontakta oss.

 • Hur länge har jag tillgång till det digitala materialet?+

  Fram till ett år efter genomförandet kan du använda den digitala modulen för repetition och stöd.

 • När får jag tillgång till den digitala modulen?+

  Ca 3 veckor innan första kursdagen