Kommunicera och leda i kris Träna tillsammans online med Casemetoden™

Att leda i kris kräver både tålamod och handlingskraft. Tiden är en faktor för att skapa trygghet men vi behöver stötta aktivt för att hjälpa människor och verksamheten att bearbeta, samla kraft och börja växa igen. Den här workshopen hjälper dig förstå krisens mekanismer, ger dig verktyg för att kommunicera och hjälpa människor att hitta den energi som krävs för att kunna gå vidare.

 • Kursid A2667
 • Kursavgift 1 995 kr (exkl moms)
 • Omfattning 3 timmar onlineworkshop

Att våga leda även när krisen kommer

En onlineworkshop som ger dig kompetensen du hoppas att du aldrig ska använda men som är ovärderlig när den väl behövs. Vad händer, och hur gör vi när kriser eller svåra tider inträffar? En sak är klar, det handlar inte bara om vanligt ”vardagsledarskap.”

Kriser i verksamheter kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan handla om stora omvärldshändelser som ekonomiska kriser, krig eller en pandemi.  Det kan också vara resultatet av ekonomiskt obestånd, misslyckade satsningar, minskad efterfrågan och sjukdom eller dödsfall hos nyckelpersoner och ledare. Oavsett vad som har orsakat krisen för verksamheten sätter en kris igång snabba händelseförlopp som kräver beslutsamhet och handlingskraft. Samtidigt kan en kris leda till handlingsförlamning, aggressiva reaktioner, vilsenhet och även depression för många människor.

Tålamod och trygghetsskapande

Fight-Flight-Freeze är kroppens automatiska skyddssystem. Extremt funktionellt för att undvika föremål som kommer farande – eller kanske fryser vi i steget när vi ser en björn och väntar, stilla, till dess att den passerat. Systemet är mindre funktionellt när det aktiveras i andra sammanhang. Socialt obekväma situationer eller förändring och osäkerhet på jobbet.
– Som ledare behöver vi då ha tålamod och först skapa trygghet och för att sedan visa vägen framåt.

Vi kan inte frysa oss igenom en ekonomisk kris. Fajta coronavirus med nävarna eller springa ifrån klimatförändring. Därför behöver vi tänka till hur vi skapar trygghet genom vår kommunikation. Att undanröja hot för att öka känslan av kontroll, säkerhet och egenmakt.
– Att apati eller pumpande adrenalin omvandlas till framåtanda, gemenskap och att det är tydligt att var och en har möjligheten att bidra även i en svår situation.

Kommunikation och krishantering utifrån retorik och beteendevetenskaplig forskning

Onlineworkshop med fokus på vad vi gör när krisen faktiskt är ett faktum och hur vi tar oss vidare. Vi arbetar med case för att träna på kommunikation, ledarskap och motivation men också på det som vi behöver göra för planera, styra och följa upp i kris.

Under tre intensiva timmar kommer vi att titta på områden som:

 • Ledarskapet och ledarens roll i kris

  • På vilket sätt skiljer sig ledarskapet under kris från vardagsledarskapet?
 • Krispsykologi

  • Vad händer med oss människor vid en kris?
  • Hur kan ledaren hantera den egna oron och rädslan och samtidigt hjälpa andra?
  • Hur behåller man  ”fötterna på jorden” när allt vänds upp och ner?
 • Kriskommunikation

  • Att kommunicera i kris
  • Vem behöver veta vad, när och hur mycket?
  • Att leverera tuffa budskap. Vad säger man när man inte vet? Vad säger man när man inte ser någon ljusning?
 • Motivation och engagemang, i kris och osäkerhet

  • Hur vänder man flykt- och aggressiva beteenden till gynnsammare beteenden?
  • Hur skapar man konstruktivt engagemang utifrån panik och vilsenhet?

Ladda hem

Astrakans Förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Leda i kris

         I kris pendlar vi mellan olika stadier, en emotionell berg och dalbana där ledaren hela tiden behöver göra stora anpassningar. Människor i chock har svårt att ta till sig information, därtill kan vi behöva älta för att ta oss vidare känslomässigt och börja gå mot nya lösningar.

         Som ledare krävs det i första hand tålamod och tydlighet. Att vara en trygg hamn i storm och visa på hoppfullhet. För att vända krisen är det dock viktigt att när stunden är kommen ge människor en tydlig väg framåt. Att visa att det finns planer utifrån olika scenarion och hjälpa människor återta kontrollen över sin situation.
         – Att lyfta människor ur krisens mörka dalar till ett tillstånd av handlingskraft.

         Exempel Kriskurvan Johan Cullberg Krisreaktioner

         Miniföreläsning om beteendeförändring - varför går vi emot våra egna intressen

         Utbildningsledare Kelly Odell