Interaktionsdesign UX och användbarhet

Utbildning i interaktionsdesign – för dig som vill skapa bra användarupplevelser.

 • Kursid A3305
 • Kursavgift 14 900 kr (exkl moms)
 • Omfattning 2 dagar

Efter utbildningen Interaktionsdesign kan du…

 • utforma krav för att beställa system och webbplatser som ger en bra användarupplevelse
 • ställa upp konkreta, kvalitativa och kvantitativa mål för användbarhet
 • bedöma ett systems användbarhet
 • tillämpa flera olika effektiva analys-, design- och utvärderingsmetoder

Interaktionsdesign, UX och användbarhet

För att skapa bra användarupplevelser krävs ett arbetssätt där användarna står i centrum. Astrakan erbjuder en kurs som ger dig kunskap om de viktigaste teorierna och metoderna inom användbarhet och interaktionsdesign. Samt hur de omsätts i praktiken.

Användbara system ökar effektiviteten

Utbildningen ger konkret vägledning i kravställning och bedömning av användbarhet. Så att du kan investera i användbara system/tjänster som ger nytta genom att de är intuitiva, upplevs som effektiva och stimulerande.
– Välutformade system som bidrar till att öka effektiviteten i verksamheten.

Ladda hem

Arbeta agilt i stora projekt

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vem riktar sig kursen Interaktionsdesign till?

        Målgruppen  omfattar de flesta roller i utvecklingsprojekt, till exempel beställare, kravställare, projektledare, arkitekt, systemutvecklare med flera.

        Du …

        • vill öka din förståelse för vilka faktorer som avgör systems och webbplatsers användbarhet och vilka konsekvenser bristfällig användbarhet medför
        • vill öka din kompetens i rollen som beställare av eller kravställare på system/tjänster
        • vill kunna argumentera för vikten av en bra användarupplevelse
        • är kanske lite “ensam” i din roll på arbetsplatsen och skulle därför sätta värde på att diskutera erfarenheter med andra i samma position och ta till dig deras erfarenheter

        Här hittar du fler kurser och får överblick över hela vårt utbud inom Kravhantering.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Kursinnehåll

        • Människa-datorinteraktion

         Grundläggande kognitionspsykologi
         Hur fungerar människan ihop med olika applikationer?
         Hur bör mänskliga egenskaper påverka utformningen av användargränssnittet?
         Introduktion och definition av begreppet användbarhet i ett utvecklings- och beställarperspektiv

        • Användarcentrerat arbetssätt

         Iterativ utveckling
         Vilken värdegrund karaktäriserar ett användarcentrerat arbetssätt?
         Hur kan man införa ett användarcentrerat arbetssätt?
         Hur arbetar man med användare?
         Hur kan man arbeta användarcentrerat om användarna inte är kända?
         Införande av ACSD (AnvändarCentrerad SystemDesign) – planering av användarcentrerade projekt
         Hur offererar man ACSD?
         Roller i utvecklingsprojekten
         Agil UX

        • Analys

         Metoder och tekniker för att analysera användare, målgrupper, arbetsuppgifter och användningssituationer
         Hur sätter man upp mål för användbarhet och hur kommer dessa mål in i kravställandet?
         Dokumentation av utförda analyser

        • Design

         Konceptuell design, interaktionsdesign, detaljerad design av användargränssnitt
         Arbete med skisser, mock-ups och prototyper
         Styleguides och riktlinjer
         Service design

        • Utvärdering

         En överblick över olika utvärderingsmetoder
         Expertutvärdering, scenariobaserad utvärdering, gruppgranskning coh fältstudier
         Kvalitativa och kvantitativa mått på användbarhet

        Lärare