Feedback – Veckosprint

Uppmuntra goda vanor och en positiv kultur på arbetsplatsen med hjälp av feedback. Lär dig mer om hur du kan påverka andras beteende på arbetsplatsen och puffa för att ni efterlever värderingar, får fart på nya rutiner och bygger en stark gemenskap.

 • Kursid A9906
 • Kursavgift 2495:- (exkl moms)
 • Omfattning Mån: 2 timmar, Fre: 1 timme

Träna på

 • Uppmuntra goda vanor

  Identifiera vad ni behöver göra mer av och uppmuntra det med hjälp av grunderna i OBM (organizational behaviour management).

 • Olika former av feedback

  Lär dig mer om vad som påverkar effekten av feedback och olika varianter av feedback.

 • Feedforward

  Tekniker vi kan använda i miljöer med stort fokus på riskminimering/avvikelser eller om vi behöver hitta alternativ till negativ feedback.

Släpp loss kraften i positiv förstärkning

Feedback är ett av våra mest tidseffektiva verktyg för att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen. Samtidigt är många svältfödda på feedback och ofta ligger önskemål om mer feedback i toppen när det gäller medarbetarundersökningar.

En utmaning är att vi ofta överskattar hur mycket feedback vi ger. Studier konstaterar att chefer tror att de ägnar 40% av sitt ledarskap till återkopplande beteenden (feedback) men siffran är i själva verket 0-2%. (Elvnäs, Socialmedicinsk tidskrift 6/2013).

När är feedback egentligen förstärkande?

Ett annat misstag vi ofta gör som både chef och medarbetare är att blanda ihop vår avsikt med den faktiska effekten av feedback. Enligt en studie (Kluger & Denisi, 1996) försämrades faktiskt prestationen efter feedbackinterventioner i mer än en tredjedel av fallen.

Det är först när vi ser att vår uppmuntrade feedback leder till att nya vanor skapas som vi kan säga att den är förstärkande.

Enkelt och komplext

Det är extremt enkelt att komma igång med feedback, men börjar man gräva i de olika faktorer som påverkar utfallet av feedback så blir det plötsligt väldigt komplext.

Under uppstarten av den här veckosprinten tar vi oss an både det enkla och svåra. Att ta ut en riktning och bestämma oss för hur vi vill påverka med feedback: vilken arbetsmiljö vi vill skapa och vilka arbetsuppgifter vi vill ge en boost. Själva feedbackhantverket utifrån olika situationer och hur vi kan se till att vår feedback får rätt effekt över tid.

Feedback i miljöer med mycket riskhantering

I vissa miljöer kan det vara mer utmanande att hitta möjligheter till att ge positiv feedback. Om man arbetar med riskminimering i vården, på byggen eller räddningstjänsten så ligger ofta ett stort fokus på avvikelser och att undvika att hemskheter inträffar. I sådana situationer krävs ofta negativ feedback för att vi ska hålla oss på alerten, det är direkt nödvändigt.

Men! Vi behöver fortfarande utveckla nya arbetssätt och balansera den korrigerande feedbacken med positiv. Under veckosprinten går vi därför igenom en variant av feedback som du kan använda i liknande miljöer för att ändå fånga upp positiva händelser och göra vardagen lite lättare.

Om kraften i positiv förstärkning

Utdrag ur föreläsning

Frågor och svar

 • Vad krävs för att delta?+

  En smart telefon med:

  • iOS 11.0 (eller senare)
  • Android 5.0 (eller senare)

  De flesta mobiler ska klara de kraven utan problem, känner du dig osäker eller har frågor använd vår supportsida.

 • Support+

  Här är vår supportsida som även innehåller en introduktion till appen.

 • Hur genomförs träningspassen?+

  Via Zoom, vi använder även verktyget Mural för övningar i workshopformat.

  Vi rekommenderar starkt att du ansluter till passen via dator men förstår att ibland har nöden ingen lag.

 • Hur länge har jag tillgång till appen?+

  Ett år från och med sprintstart.

 • Är måndagspasset 2 eller 2.5 timmar?+

  Vi garanterar 2 timmar men schemalägg 2.5 timme så finns det tid att ställa frågor efter passet.

Feedbackmall

Effektiv Återkoppling

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.