Fast-Track inför IPMA-Certifiering

Vår projektledningsutbildning Fast-Track inför IPMA-certifiering utvecklar dig inom IPMAs kompetensområden beteende och metod. Samt hjälper dig med hur du ska dokumentera kompetensområdet erfarenhet. Vår Fast-track är ett alternativ till vårt heltäckande IPMA-program för den som redan har gått många utbildningar eller som vill säkerställa att den hittar rätt nivå för sin certifiering.

 • Kursid A4901
 • Kursavgift Denna kurs ger för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert
 • Omfattning 3 dagar

Efter utbildningen Fast-Track inför IPMA-Certifiering...

 • Kan du välja rätt certifieringsnivå utifrån din kompetens
 • Har du fått träna på kritiska moment när det gäller både metod och ledarskap (beteende)
 • Har du koll på certifieringsprocessen och den dokumentation du behöver ta fram
 • Har du ett nätverk av andra projektledare som ska certifiera sig

Ökad efterfrågan på certifierade projektledare

Behovet av kvalificerade projektledare ökar – samtidigt skärps kraven. Fler projektbeställare efterfrågar certifierade projektledare och att certifiera sig enligt en erkänd standard som IPMA blir en konkurrensfördel för ditt företag såväl som ett naturligt karriärsteg för dig som leder projekt.

Vad menar vi med fast-track?

Det här är en snabbversion av vårt IPMA-förberedande program. Det innebär att vi inte kan gå på djupet inom lika många områden som niodagarsprogrammet. Men vi ser till att få med det absolut mest nödvändiga och förbereda dig inför certifieringsprocessen.

Exempel på aktiviteter du får göra under Fast-Track IPMA

– Ta fram en projektplan utifrån beställares behov, krav och mål
– Leda projekt under genomförandet, avsluta projekt
– Följa upp, analysera och styra projekt samt rapportera projektstatus
– Tydliggöra ledarrollen för att driva arbetet framåt

Utöver detta berör vi ämnen som förändringsarbete, feedback, grupputveckling, workshopledning och riskanalys.

Ladda hem dokument

Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Kursinnehåll

        • Dag 1 Intro - Projektledarcertifiering enligt IPMA

         Projektmetodik
         – Riskanalys – enkel variant och mer avancerad
         – Roller och ansvar i projekt
         – EVM – earned value management, hur presterar projektet?
         – WBS – Work Breakdown Structure – aktivitetsnedbrytning
         – Workshop – förberedelser och metodik för att nå resultat
         – Valideringsnivåer gällande metodik

        • Dag 2 Beteende (ledarskap)

         Feedback
         FIRO
         Förändringskurvan
         Självanalys enligt certifiering
         Valideringsnivåer för certifieringen gällande beteende

        • Dag 3 - Workshop (simulerad examination)

         Workshop och träning inför examination
         Fördjupning inom problemområden/frågeställningar

        • Praktisk övning med initiering, planering, genomförande och styrning av projekt Utvärdering av ledarskap och metod Återkoppling från lärarna på både metod och beteende