Enterprise Architect – Verksamhetsmodellering

Dokumentera verksamhetsmodeller i EA – för återanvändbarhet och kvalitetssäkring.

 • Kursid A1616
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 3 dagar

Efter utbildningen Enterprise Architect - Verksamhetsmodellering…

 • kan du dokumentera en sammanhängande verksamhetsarkitektur enligt Astrakanmetoden med Enterprise Architect, dvs. modeller av verksamhetens processer, mål, intressenter och resurser, med spårbarhet och enkel förvaltning.
 • arbetar du effektivt med Enterprise Architect genom de tips & trix du lär dig på kursen när du ritar begrepps-, informations-, mål och processmodeller.
 • kan du generera dokumentation och skapa rapporter i HTML och rtf.

Lär dig dokumentera modeller med Enterprise Architect

På kursen lär du dig dokumentera begrepps-, informations-, mål- och processmodeller med EA. Vi bygger successivt upp modeller i effektiva övningar. Du lär dig också åstadkomma spårbarhet mellan olika modelltyper. Lite längre fram i kursen visar vi hur du drar nytta av detta.

På våra kurser i verksamhetsutveckling lär du dig teorin och hur du arbetar för att ta fram modeller, medan vi här fokuserar på hur du effektivt dokumenterar och förvaltar modellerna. Många är de modeller som samlar damm i pärmar, Visio och PowerPoint. – Efter denna kurs är det ett minne blott.

Ladda hem

Den senaste Astrakanprofilen för EA V13 BETA

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Sparx Enterprise Architect

         Enterprise Architect är ett fullskaligt CASE-verktyg* med alla dess fördelar, dessutom med stöd för att modellera en fullständig verksamhetsarkitektur med Astrakans verksamhetsperspektiv. Enterprise Architect börjar få stor spridning i såväl näringsliv som offentlig förvaltning och kostar dessutom en bråkdel av konkurrenternas system.

          

         Målgrupp & Förkunskaper

         Du …

         • förstår verksamhetsmodeller och vill kunna dokumentera dem med ett modernt verktyg
         • vill ha ett kraftfullt stöd för enkel förvaltning och vidareutveckling med versionshantering och spårbarhet
         • vill kunna generera dokumentation mer högre kvalitet och konsistens
         • är verksamhetsutvecklare som vill kunna visa hur olika modeller hänger ihop
         • vill förstå hur Enterprise Architect fungerar

         Lämpliga förkunskaper får du genom att delta på vår utbildning Verksamhetsutveckling med processer – Astrakanmetoden.

         Du får profil för Astrakanmetoden i EA

         I utbildningsmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under utbildningen samt underlag för övningar. Du får även en USB-sticka där du kan spara övningar från kursen.

         På kursen får du en profil för Astrakanmetoden så att du kan rita effektivare med Astrakans notation i Enterprise Architect. Med Astrakanprofilen blir EA dessutom ett komplett CABE-verktyg**.
         Här hittar du den senaste versionen Beta
         Här hittar du version 11

         * CASE = Computer Aided Systems Engineering
         ** CABE = Computer Aided Business Engineering

         Kursinnehåll

         • Introduktion till Enterprise Architect

          Olika versioner av Enterprise Architect
          Tips & Trix
          Prova på-övningar

         • Begreppsmodellering med Enterprise Architect

          Vi bygger upp en begreppsmodell och genererar en termlista ur modellen.

         • Informationsmodellering med Enterprise Architect

          Vi tar fram en informationsmodell som dokumenteras steg för steg. Sedan genererar vi dokumentationen för informationsmodellen.

         • Transformation

          Här visar vi hur man från en modell kan skapa och uppdatera en annan modell. Här hur man från en begreppsmodell kan skapa en informationsmodell och uppdatera den.

         • Processmodellering med Enterprise Architect

          Omfattande praktisk övning i processmodellering med Enterprise Architect

         • Målmodellering med Enterprise Architect

          Här visar vi hur man modellerar mål och kopplar en målmodell mot en processmodell.

         • RTF-editorn

          I det här avsnittet lär du dig använda Enterprise Architects avancerade rapportgenerator.

         • Spårbarhet

          Att spåra var ett system används eller vilka processer som hör till en viss organisationsenhet är enkelt i EA.
          Vi visar hur du sätter upp och analyserar kopplingarna med relationsmatrisen och hur varje modellelement är kopplat mot andra element.

         Lärare