Effektbaserad Verksamhetsutveckling Inför Certifiering i Astrakanmetoden

Utbildning i strategisk, taktisk och operativ verksamhetsutveckling. Vilka frågor och utmaningar man ställs inför, hur man planerar och genomför arbetet och hur man säkrar att utvecklingen hänger ihop hela vägen till effekt och nyttohemtagning för verksamheten.

 • Kursid A1621
 • Kursavgift 30 100 kr (exkl moms)
 • Omfattning 3 dagar

Efter utbildningen Effektbaserad Verksamhetsutveckling kan du…

 • Ta ansvar för arbetet med att utveckla verksamheten och har förstått vilka förutsättningar som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar och effekthemtagning.
 • Förbereda och leda workshops och verksamhetsmodelleringar för att effektivt kunna inhämta kompetens från olika delar av verksamheten och skapa en helhetsbild.
 • Hantera alla faser i verksamhetsutveckling, från beslut och planering till etablering och effekthemtagning.

Vägen till effekthemtagning

När vi fattat beslut om en verksamhetsutvecklingsinsats är nästa steg den strategiska planeringen. Att se till att vi har rätt resurser för att kunna genomföra utvecklingsarbetet, men också att vi kan hämta hem den önskade effekten.
– Att vi gör det som krävs för att få ut det värde vi förväntar oss.

Ladda hem dokument

Astrakan förklarar verksamhetsmodeller

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Astrakanmetoden för att leda verksamheter i förändring

        För att genomföra stora förändringar och åstadkomma bestående förbättringar behöver vi förstå hur olika delar av verksamheten samverkar. Under utbildningen får du därför tillämpa Astrakanmetodens fyra analysperspektiv:

        Målperspektivet som används för att analysera och beskriva det vi eftersträvar. På detta sätt uppnår vi mätbarhet och kan kontrollera att vi hela tiden är på rätt väg.

        Resursperspektivet som används för att analysera och beskriva det som verksamheten hanterar. Har vi det som krävs för att nå resultat; detta kan handla om allt från personaltillgång och kompetens till information och IT-stöd.

        Processperspektivet som beskriver det arbete som utförs. Ger oss en karta över hur vi skapar värde i verksamheten och de beteenden som vi vill stötta eller förändra.

        Regelperspektivet som används för att beskriva de regler som styr verksamheten. Kan vara policyer, lagar, avtal eller kvalitetskrav.

        Workshopformatet – hämta in kunskap och skapa samverkan

        För att kunna göra genomföra en bra verksamhetsanalys behöver vi sammanföra kompetenser från olika nivåer, områden och roller i verksamheten. En återkommande utmaning i verksamhetsutveckling är att problem kan ha flera orsaker som i sin tur kräver insatser från olika områden av verksamheten. Här är arbetet i grupp till stor hjälp, då detta är kritiskt för att hämta in kunskap, ställa krav och förtydliga nyttan med förändringsarbete.
        – Vi lägger därför mycket vikt vid workshopformatet och de verksamhetsmodelleringar som ramar in utbildningen.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Frågor och svar

         • Vem ska gå vår utbildning Effektbaserad Verksamhetsutveckling?+

          De som går utbildningen titulerar sig vanligtvis projektledare, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare eller förändringsledare.

          Utbildningen är tillsammans med projektrapportering ett av de sista stegen i vår certifiering för verksamhetsutvecklare.

         • Förkunskapskrav+
         • Det var en tid sedan jag gick grundkurserna - hur gör jag då?+

          Från fall till fall kan vi lösa en ”refresher” – kontakta oss så ser vi till att skapa en bra lösning tillsammans.