Design Thinking

Förbättra din förmåga till problemlösning och smart design. Design Thinking är en problemlösningsmetod som hjälper dig lösa komplexa problem och möta kundbehov. Metoden passar för både tjänste- och produktutveckling och låter dig ta kunden med på hela resan.

 • Kursid A1625
 • Kursavgift 10 300 kr (exkl moms)
 • Omfattning 1 dag

Efter workshopen i Design Thinking...

 • Kan du använda metoden för att ta fram prototyper som är baserade på kundbehov
 • Har du fått förståelse hur du kan visualisera kundresan och förbättra kundupplevelsen
 • Har du förståelse för faserna i den iterativa designprocessen

Kurs i Design Thinking

När vi befinner oss i den utforskande fasen av design och utveckling är det viktigt med snabb respons från kund. Att vi hittar sätt att testa nya idéer och lösningar och skapa en djupare förståelse för behov.
– Det är då vi kan hitta smarta lösningar som inte var uppenbara från början.

Design Thinking är en agil metod för design där du snabbt kan utveckla prototyper och klarna även de grumligaste vatten.

Den här kursen ger dig viktiga verktyg för att nå fram till en vision. Att först kunna utforska brett för att sedan prioritera effektiva lösningar. Användningsområden för Design Thinking är många. Du kan använda det för att förbättra din egen morgonrutin eller komma på smarta lösningar för ditt boende såväl som affärsutveckling, förståelse för patienters upplevelse inom vården eller att få logistiken att flyta.

Kursinnehåll och workshopupplägg

Som deltagare får du träna på processen för Design Thinking från början till slut. Vi utgår från olika exempel och roller för att ge dig ett så brett användningsområde som möjligt.

Under workshopen får du träna på att skapa en innovativ tjänst eller produkt med hjälp av metodens olika verktyg.

Workshopen i Design Thinking berör följande:

 • Om innovation och komplexa problem (wicked problems)
 • Design Thinking: Metod och mindset
 • Grundprinciper: Visualisering, storytelling, kreativt teamarbete
 • Observation, intervjuteknik och att ”gå i andras skor”
 • Om personas och extrema användare
 • Kundresan (Journey Map)
 • Om att vaska fram insikter
 • Finn och definiera problemet
 • Tekniker för effektivt idéarbete
 • Välj och besluta
 • Bygg prototyper
 • Testa hypoteser och antaganden
 • Presentation och feedback
 • Design Thinking: Möjligheter och användningsområden

Tips för din designworkshop

Med Helena Frisk

Ladda hem verktyg

Guide för kundintervju

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Nyttor med Design Thinking

        • Skapa bättre förståelse för olika målgrupper: kunder, brukares och patienters verklighet
        • Gå från abstrakta problem till konkreta lösningar
        • Utveckla nya tjänster och produkter
        • Skaffa bättre förståelse för kunders underliggande behov
        • Designprocessen går att använda för allt från att designa en bättre arbetsplats till att komma till rätta med säkerhetsproblem och risker

        Process för Design Thinking

        Till skillnad från traditionella problemlösningsmetoder, där du analyserar och gör intellektuella slutsatser, bygger Design Thinking på ett praktiskt arbete. Du gör för att tänka. Görandet betyder att idéer görs materiella genom skisser, prototyper och berättelser.

        Dessutom söker du hela tiden feedback på dina idéer genom att ta dem ut till användarna. Test och feedback är grunden i processen, något som leder dig närmare och närmare förståelsen av användaren.

        process för design thinking

        Lärare