Design Thinking

Design Thinking är en problemlösningsmetod – användbar när du vill väcka din kreativitet, lösa komplexa problem eller reda ut hur ni ska möta kunders behov. Metoden är uppdelad i olika faser som underlättar resultatfokus i designprocessen, men skiljer sig från traditionell problemlösning på så sätt att den inte är linjär. Istället testar du dig fram och hoppar mellan stegen vid behov. På så sätt kan vi utmana antaganden, få respons direkt från kund och med hjälp av en djupare förståelse för behov nå lösningar som inte var uppenbara när vi började.

 • Kursid A1625
 • Kursavgift 8 800 kr (exkl moms)
 • Omfattning 1 dag

Efter workshopen i Design Thinking…

 • Kan du använda metoden för att ta fram prototyper som är baserade på kundbehov
 • Har du fått förståelse hur du kan visualisera den sk. kundresan och förbättra kundupplevelsen
 • Har du förståelse för faserna i den iterativa designprocessen

Design Thinking – När vi behöver tänka nytt

Vi människor är ekonomiska. Vi lär oss hur vi löser problem med minsta möjliga ansträngning och bildar vanor utifrån det. Vi känner snabbt igen en situation och tar till den lösning som hjälpt oss tidigare.
– Superfunktionellt, men ibland behöver vi hittar fler alternativ än ”första bästa”. Då kan vi dra nytta av Design Thinking.

Kanske sliter verksamheten med ett envist problem? Eller så har det öppnats nya möjligheter för lösningar som ni kan ta tillvara på. Om ni pratar mycket om digitalisering utan att komma vidare till lösningar som faktiskt är nya – då är det läge att hitta ett nytt sätt att tackla problemlösning.

Kärnan i Design Thinking är att förstå det sätt som tjänster eller produkter används såväl som i vilket sammanhang. Att inte komma med en lösning innan vi säkert förstått problemet: Att ställa många frågor. Att ställa de rätta frågorna. Att utmana antaganden. Att testa. Att skaffa bevis för om en lösning håller eller inte.
– På så sätt når vi fram till en bra design.

Metoden

Till skillnad från traditionella problemlösningsmetoder, där du analyserar och gör intellektuella slutsatser, bygger Design Thinking på ett praktiskt arbete. Du gör för att tänka. Görandet betyder att idéer görs materiella genom skisser, prototyper och narrativ (berättelser).

Dessutom söker du hela tiden feedback på dina idéer genom att ta dem ut till användarna. Test och feedback är grunden i processen, något som leder dig närmare och närmare förståelsen av användaren.

Design Thinking vilar på följande grundläggande principer:

 • Allt börjar med människan

  Behov, drivkrafter, drömmar, beteenden.

 • Förstå kulturer och sammanhang

  Inom vilken kontext ska innovationen förverkligas?

 • Lära genom att göra

  Att inte tänka ut vad vi ska bygga, utan istället bygga för att kunna tänka. Att skapa prototyper snabbar på innovationsprocessen.

 • Från passivt konsumerande till aktivt upplevande och deltagande

  Allt vi skapar berör människor och människors känslor och upplevelser. Ingen lösning kan fungera utan den mänskliga dimensionen.

Vad är Design Thinking?

Design Thinking är en metod för att väcka sin kreativitet kopplat till specifika utmaningar, den består av flera steg men metoden är inte linjär – du går fram och tillbaka i de olika stegen och testar dig fram.
Modellen tar avstamp i den grupp som ska dra nytta av din tjänst/produkt. Sedan skaffar du dig insikter om behov och beteenden innan du går vidare med idéer, skisser, prototyper och ny feedback från kund.

De sex stegen

 • Empatisera – Undersök problemområdet och skapa empati med kunder och användare
 • Definiera – använd den information du fått för att definiera behovet som en problemformulering: ”barn behöver äta nyttigare mat för att ha energi till lek och lärande”
 • Idégenering gällande möjliga lösningar
 • Besluta – värdera idéer och ta beslut om vilka som är bäst lämpade för att fortsätta utvecklingsprocessen.
 • Bygga – prototypa, experimentera och ta fram något som går att demonstrera och ta ställning till
 • Testa – testa och vid behov gå igenom de andra stegen igen (iterera)

Modell metoden deisgn thinking exempel

Innehåll/Upplägg

Den här workshopen ger en grundläggande inblick i design som innovations- och affärsutvecklingsmetod. Vi går igenom dess filosofi och faser och deltagaren får prova på hela processen från början till slut. Vi tar även upp exempel från hur olika typer av företag, innovatörer och entreprenörer använder design thinking.

Under det praktiska momentet skapar deltagaren en innovativ tjänst eller produkt samtidigt som det ges tid åt att reflektera över metodens delar.

Workshopen berör följande:

Om innovation och komplexa problem (wicked problems)

– Design Thinking: Metod och mindset

 • Grundprinciper: Visualisering, storytelling, tvärdisciplinärt teamarbete

– Observation, intervjuteknik och att ”gå i andras skor”

– Om personas och extrema användare

 • Kundresan (Journey Map)
 • Om att vaska fram insikter
 • Finn och definiera problemet
 • Tekniker för effektivt idéarbete
 • Välj och besluta
 • Bygg prototyper
 • Testa hypoteser och antaganden
 • Presentation och feedback
 • Design Thinking: Möjligheter och användningsområden

Lärare