Den agila organisationen

En utbildning för dig som verkar, eller vill verka i, en skalad agil organisation. Vi jobbar både med breda perspektiv när det gäller arbetssätt som kombinerar agilt och projekt och specifika frågeställningar som agila mål och hur vi kan jobba som produktägare i andra miljöer än IT.

 • Kursid A3318
 • Kursavgift 8650:- (exkl moms)
 • Omfattning 1 dag

Efter utbildningen Den agila organisationen...

 • Förstår du skillnaderna mellan agilt och projekt
 • Kan du kombinera agil metodik och projekt
 • Kan du sätta agila mål
 • Kan du verka som produktägare i olika miljöer
 • Kan du skala backlogen för många team

Den agila organisationen

Alltfler verksamheter väljer att använda agila arbetssätt i större delen av, eller rentav hela, organisationen. Många kliver då in i gränslandet för produktägarrollen eller får det som ny titel. Som verksamhetsutvecklare, projektbeställare eller business analyst går den mesta kompetens att överföra rakt av men det är inte alltid helt tydligt hur vi ska verka som produktägare i miljöer som inte enbart har med systemutveckling att göra.

Den här utbildningen hjälper dig att lyckas som produktägare i skalade agila organisationer, hantera hybridmiljöer av agilt/projektform och hantera din backlog oavsett vad ni jobbar med inom ert agila team.

Utbildningen tar också ett mer strategiskt perspektiv där vi tittar på utmaningar med att skala agila arbetssätt, vanliga fallgropar och hur vi kan jobba med mer agila målsättningar.

Målet är att du ska kunna verka som produktägare inom din kontext och även kunna hantera en backlog som omfattar flera agila team.

Utbildningsinnehåll

 • Agila mål
 • Produktägarrollen i en skalad agil kontext
 • Att kombinera projekt och agilt
 • Skala agil metodik
 • Fallgropar
 • Backlog i olika miljöer