Certifierad Teamutvecklare med Team Pro

Dra nytta av aktuell teamforskning för att förbättra teams samarbetsförmåga, effektivitet och måluppfyllelse. Med en Team Pro Certifiering har du en strukturerad metod för att utveckla team och kan leda utvecklingsinsatser med hjälp av en Team Pro Workshop.

 • Kursid A1225
 • Antal dagar 1 dag
 • Kursavgift 12 000 kr (exkl moms)

Med en Team Pro Certifiering

 • Kan du leda en Team Pro Workshop – hjälp team att bli bättre på att planera och utvärdera arbetsinsatser, förbättra sin effektivitet och bidra till ökat välmående
 • Har du kännedom om vad aktuell forskning säger om team och vad som är avgörande för prestationsförmågan
 • Har du tillgång till ett enkätverktyg: Team Pro Inventory som ger en nulägesbild av teamet i förhållande till mål, effektivitet och samarbetsförmåga
 • Har du ett arbetsmaterial för att observera och ge återkoppling på teamarbete

Team Pro Certifiering

En Team Pro Certifiering ger dig tillgång till en strukturerad metod för teamutveckling utifrån forskning om after action reviews och mål. Du får tillgång till ett enkätverktyg som ger en nulägesbild av var teamet befinner sig, ett workshopupplägg och ett arbetsmaterial för att följa upp och ge återkoppling till teamet.
– Team Pro är en länk mellan aktuell forskning och praktiskt arbete med teamutveckling.

Ladda hem

Demorapport Team Pro TPI

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Vem har nytta av certifieringen?

        Alla som vill utveckla team. HR, ledare, Scrum Masters, pedagoger, ledarutvecklare och projektledare.

        Team Pro hjälper dig att som konsult få en bra struktur på teamutveckling och se till att det leder till resultat. Ett kostnadseffektivt alternativ för dig som vill börja jobba med ledar- och teamutveckling internt i din organisation eller som ett viktigt verktyg för era ledare.

        Arbetar du i ett agilt team är Team Pro ett utmärkt komplement för att utvärdera sprintar (sprint retrospective). Som projektledare hjälper det dig att tydliggöra vad ni jobbar mot och hur ni vill bli bättre på att arbeta tillsammans.

        Vad kartläggs i en Team Pro Workshop?

        I en Team Pro workshop kartlägger vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

        • Övergångsprocesser vilka avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
        • Aktionsprocesser vilka beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
        • Interpersonella processer som omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

        Mer om Team Pro

        • Vad kostar enkäten Team Pro Inventory?+

         895 kr per enkät, du har själv tillgång till att skicka ut enkäten via en portal.

        • Vilket kursmaterial ingår?+

         Arbetsmaterial för workshopupplägg och kurslitteraturen ”To team or not to team”. I boken presenteras vad team är och gör och vilka förutsättningarna för effektivt teamarbete är. Den beskriver hur effektivt teamarbete ser ut, vilka tankegångar och känslostämningar som påverkar teamets arbete, vad goda teamprestationer är för något och vad det innebär att leda och utveckla ett team.

        • Vem har utvecklat Team Pro?+

         Stefan Söderfjäll, filosofie doktor i psykologi, organisationskonsult och författare till flertalet böcker – bland annat ”To team or no to team”.

         Christopher Svensson, leg. psykolog och författare till bland annat ”en liten bok om mål”

        • Varför utvecklades Team Pro?+

         Det finns idag en hel del kunskaper att hämta ur det stora antalet vetenskapliga studier om team som forskare runt om i världen har producerat de senaste decennierna. Vi vet därför ganska väl under vilka förutsättningar team kan fungera effektivt och vilka gruppsykologiska faktorer som skapar välpresterande team och trivsel bland medarbetarna i dessa team. Alla dessa studier kan med andra ord förse oss med information om vad vi behöver göra för att skapa så effektiva team som möjligt.

         Dessvärre får många organisationer inte tillgång till dessa rön. Glappet mellan den arbetspsykologiska forskningen om team och den praktiska tillämpningen är många gånger för stort för att nya rön skall nå ut och omsättas i företag och organisationer.

         Team Pro utvecklades för att överbrygga det här glappet och hjälpa organisationer att komma igång med teamutveckling.