Behavior Driven Development

Gör krav och test till en enhet med hjälp av behavior driven development.

 • Kursid A3315
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss gärna för offert.
 • Omfattning 2 dagar

Fyra fördelar med metoden Behavior Driven Development för krav och test:

 • Den producerar levande, tillförlitlig dokumentation
 • Den definierar förväntningarna tydligt och gör valideringen effektiv
 • Det minskar omarbetning
 • Och framför allt försäkrar det att programvaran är rätt för sitt syfte.

Krav och test i förening

Inom utveckling av IT-system hör krav och test ihop. De är ”olika sidor av samma mynt.” Krav är att samla in och sammanställa information som beskriver hur ett system eller en applikation skall bete sig. Test handlar om verifiering av krav och att säkerställa att det som beställts levereras till kund, utan aktiva avvikelser från kraven, d.v.s. ”buggfritt”.

Verktyg för att arbeta självständigt med krav

Syftet med den här utbildningen är att ge deltagarna kunskaper i både Krav och Test och att knyta ihop dessa till en enhet i form av Behaviour Driven Development. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att självständigt kunna arbeta med kravanalys samt formulera och dokumentera krav. Deltagarna kommer även att självständigt kunna arbeta med specifikation, planering, genomförande och uppföljning av test.

Utbildningen inkluderar flera kompletterande tekniker

Vi tar ett brett grepp på behavior driven development och inkluderar besläktade tekniker som: Specification By Example, Acceptance-test Driven Development, Executable Requirements, Story Testing, etc.

Utbildningen genomförs under två dagar:

Dag 1 fokuserar på att ge både djup och bred kunskap inom Krav och Test
Dag 2 fokuserar på att knyta ihop Krav och Test till en helhet i form av BDD* samt lite större övningsuppgifter.

Utbildare

Viktor Laszlo har i mer än 20 års tid jobbat som expert inom krav, test och testautomatisering, både internationellt och i Sverige. Han har hjälpt många stora organisationer att effektivisera mjukvarutestningen med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar. Han har även omfattande kunskaper inom systemutveckling och programmering. Viktor är en van presentatör, talare och utbildare.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper kring IT-system samt generella kunskaper i hur man arbetar professionellt med att utveckla, införa eller förvalta IT-system.

Pedagogiskt upplägg

Utbildningen varvar teori, övningar och gruppdiskussioner och har en ett mer modernt angreppssätt till Krav och Test. Deltagarna uppmuntras att ta upp egna exempel och diskutera frågeställningarna utifrån sina egna erfarenheter.

Innehåll

 • Krav:

  • Vad är syftet med krav och kravställning?
  • Hur man skriver tydliga krav
  • Olika sorters och nivåer av krav
 • Test:

  • Vad är test och vilken nytta tillför det
  • Testnivåer och olika sorters tester
  • Hur vet man vad och hur mycket som behöver testas?
 • Behavior Driven Development

  • Vad är BDD?
  • Vilka är fördelarna med BDD?
  • Hur jobbar man med BDD och vem gör vad?