Begreppsmodellering

Utbildning i avancerad begreppsmodellering – vill du lära dig grunderna rekommenderar vi informationsmodellering och begreppsanalys.

 • Kursid A2202
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 2 dagar

Efter kursen Begreppsmodellering...

 • God kunskap om begreppsanalys med modellering och kan tillämpa det i verksamhetsanalys
 • Vet du i vilka situationer begreppsmodellering gör nytta
 • hitta rätt affär, forma affärsmodellen och gå hela vägen till resultat.
 • Kan du tolka avancerade konstruktioner i begreppsmodeller, uttryckta med vanligt förekommande modelleringsspråk
 • har du god kunskap om skillnaden mellan olika modelltyper
 • har du utökat din uppsättning av analysverktyg, för att själv kunna genomföra mer avancerade analyser

Begreppsmodellering reder ut verksamhetens språk

Många börjar inse fördelarna med att använda begreppsanalys för att reda ut ”verksamhetens språk” i syfte att förbättra kommunikationen mellan människor, få konsistenta databaser, kunna utbyta data med andra, anpassa standardsystem, med mera.
Här lär vi ut begreppsanalys med grafiska modeller, dvs begreppsmodellering. Kursen tar upp avancerad begreppsmodellering med inslag av modelleringsledning. Inriktningen är praktisk och baseras på exempel som löses i workshopformat, samtidigt som olika frågor runt modelleringsledning diskuteras och tillämpas.
Vi diskuterar olika synsätt på vad begreppsanalys är och i vilka situationer begreppsmodellering kan användas. Vi presenterar, diskuterar och öva på en rad typiska problemsituationer som ofta uppkommer i arbetet med begrepp. Hämta hem vårt kostnadsfria dokument Begreppsanalys med modellering.

Ladda ner Begreppsanalys med modellering

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Målgrupp & Förkunskaper

        Du …

        • har insett att ordning på verksamhetens begrepp är en förutsättning för all utveckling
        • vill bygga på dina kunskaper och skapa dig en erfarenhetsbank för att kunna genomföra mer avancerade analyser

        OBS: Erfarenhet av begrepps-, informations-, datamodellering eller liknande är nödvändigt. Störst utbyte av kursen får du som även har praktisk erfarenhet av att delta i konstruktion av modeller som beskriver verksamhetens språk och/eller resurser, t ex klassdiagram, datamodeller, informationsmodeller, objektmodeller eller begreppsmodeller.

        Ett alternativ för dig som inte behöver modellera begrepp på avancerad nivå

        Vår utbildning Informationsmodellering och begreppsanalys ger dig de grunder som krävs för att kunna reda ut begrepp och genomföra begreppsmodelleringar. Utbildningen har mer inriktning på affärsnytta och sätter begreppsanalys i ett tydligt sammanhang. Men ger däremot inte en fullt lika avancerad nivå av begreppsmodellering. Har ni en extrem begreppshärva är kursen Begreppsmodellering den rätta kursen. Kontakta oss gärna för offert för genomförande hos er.
        Vill du får en överblick över våra kurser inom Affärs-och verksamhetsutveckling klickar du här.

        Kursinnehåll

        • Begreppsmodeller och andra modelltyper

         Vi diskuterar termer som metamodell,
         begreppsmodell, informationsmodell, datamodell, databasmodell, objektmodell, klassdiagram m fl.

        • Verbala definitioner

         Att tänka på vid utformning av verbala
         begreppsdefinitioner.

        • Dokumentation av begreppsmodeller

         Några exempel på hur begreppsmodeller
         dokumenteras, t ex verbalisering och
         grafernas layout, kvalitetskrav på begreppsmodeller

        • Typiska exempel

         Genomgång av och övning på ett antal
         avancerade och typiska frågeställningar inom begreppsmodellering, t ex
         – individ – typ
         – kombinationsobjekt
         – tid och historik
         – specialisering kontra ”består av”
         – flerdimensionella specialiseringar
         – homogena specialiseringsaspekter
         – rekursiva samband
         – begrepp som inte går att räkna eller det endast finns en förekomst av

        • Andra språk för begreppsmodellering

         Jämförelse mellan några vanliga modelleringsspråk, t ex UML, Express och Astrakan/STANLI.

        • Förvaltning av begreppsmodeller

         Vi diskuterar och ser exempel på hur
         förvaltning av begreppsmodeller framtagna inom en organisation kan bedrivas.

        • Exempel från genomförda projekt

         Vi går igenom flera exempel på begrepps¬modeller framtagna för olika typer av verksamheter.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.