Avancerad Java Standard Edition 13

Avancerad utbildning i programspråket Java med fokus på sådant som är tidskrävande att lära på egen hand.

 • Kursid A9681
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 5 dagar

Efter utbildningen Avancerad Java...

 • kan du använda de mer avancerade språkegenskaperna i Java
 • kan du utnyttja ett antal tekniker som stöds av standardbiblioteket, bl a grafiska användargränssnitt, nationell anpassning, lagring i filer och databaser, flertrådad programmering, loggning och felsökning samt kommunikation mellan Java-program
 • kan du utnyttja testramverket JUnit

Utbildning i Avancerade aspekter av Java

Utbildningen ger övning i delar av Javas standardbibliotek som kan vara svåra eller tidskrävande att lära sig på egen hand, bl a grafiska användargränssnitt (Swing), nationell anpassning, lagring av objekt i filer och relationsdatabaser (JDBC), loggning och felsökning, reguljära uttryck, flertrådad programmering samt kommunikation mellan Java-objekt i olika program (Java RMI). Dessutom presenteras JUnit, ett ramverk för enhetstester.

Till stöd för dessa tekniker presenteras de mer avancerade delarna av själva programspråket Java:  inre klasser, parametriserade klasser, klassbeskrivande objekt, anvisningar (annotations), funktionella gränssnitt, lambdauttryck och metodreferenser.  Utbildningen bygger på Java Standard Edition 13.

Astrakans Java-kurser är praktiskt orienterade och inriktade på att du ska bli en skicklig Java-utvecklare. Vill du certifiera dig förser vi dig med information om lämpliga självstudier utöver kursen. Här kan du läsa om Java-certifiering.

Ladda ner provavsnitt - Avancerad Java

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Målgrupp för Javautbildningen på avancerad nivå

         Du …

         • är själv systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare
         • har kunskaper om Java motsvarande grundkursen Programmera i Java
         • har praktisk erfarenhet av programmering i Java
         • vill lära dig mer om programspråket Java och dess omfattande standardbibliotek

         Utbildningsmaterial

         I utbildningsmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under utbildningen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under utbildningen och för repetition efter utbildningen), underlag för övningar samt kompletta lösningsförslag till samtliga övningar. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls även på ett USB-minne. Utbildningsmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska.

          

         Kursinnehåll

         • Avancerade språkelement

          Inre klasser, Parametriserade klasser
          Klassbeskrivande objekt (Class-objekt)
          Reflection API, Anvisningar (annotations)
          Funktionella gränssnitt, lamdbauttryck, metodreferenser

         • Grafiska gränssnitt i Swing

          Swing-arkitekturen, Swing-komponenter
          Layoutstrategier, MVC-arkitekturen i Swing
          Portabla vs plattformsspecifika utseenden

         • Nationell anpassning

          Nationella tecken, symboler, formatering, alfabetisk ordning
          Resursklasser och resursfiler

         • Lagring av objekt i filer

          Import/export till textfiler, Lagring i binärfiler (Serializable)
          Filväljardialoger i Swing

         • Lagring i relationsdatabaser

          JDBC-arkitekturen, Databasfrågor och resultatmängder
          Databasuppdatering och transaktioner

         • Flertrådad programmering

          Trådar och trådgrupper, Serialisering av dataåtkomst (synchronized)
          Volatile-deklarerade instansvariabler
          Parallell exekvering i Swing

         • Felsökning och loggning

          Språkunderstödd felsökning (assert)
          Ramverket för loggning

         • Testramverket JUnit

          Grundprinciper för enhetstester
          Testsviter, testklasser, testfall, gemensamma testförutsättningar
          Test av exekveringstid och förväntade exekveringsfel

         • Java RMI

          RMI-gränssnitt, klient- och serverobjekt, namntjänster för serverobjekt
          Dynamisk kodladdning, säkerhetshanterare, policyfiler

         • Stream API

          Strömmar från datastrukturer, Strömmar med genererade värden, Strömmar av primitiva datatyper, Filtrering och transformation av strömmar, Terminerande strömoperationer, Klassen Optional

         • Integration med andra program

          Exekvering av fristående program
          Java Native Interface (JNI)
          Anrop av C-funktioner från Java, Anrop av Java från C

         Frågor? Få svar av sakkunnig

         Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

         • Hidden
         • Hidden
          • Hidden
          • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.