Leda agil transformation

Vill du göra verksamheten och er IT mer anpassningsbar? Kanske har ni sedan länge infört agila arbetssätt men utan att bli särskilt agila? Det här är utbildningen för dig som vill få ut mer av investeringar oavsett om det handlar om att ta hand om skattepengar eller att göra bättre affärer. Led din verksamhet mot kortare ledtider, snabbare leveranser och bättre verksamhetsutveckling. Kort och gott: Led verksamheten till en verklig agil transformation.

 • Kursid A3316
 • Kursavgift 28 500:- (exkl moms)
 • Omfattning 2 dagar

Lyckas med er agila förflyttning

Har ni gjort en agil satsning utan att få de effekter ni hoppades på? Eller står ni rentav inför en agil omställning? Det här är utbildningen för dig som vill göra ett omtag eller ta nya tag för att få till en mer anpassningsbar och snabbfotad verksamhet.

För verksamhetens del är vinsterna mer effekt per investerad krona och kortare ledtider – för människorna i verksamheten är vinsterna en arbetsplats där bra saker faktiskt händer. En plats där jobbet blir gjort och ni går framåt istället för att slita med en vardag full av scopecreep, segdragna möten och chefer som inte lyssnar.

Det är en befriande känsla att snabbt få saker ur händerna och få leverera. Att få känna sig som en första klassens atlet istället för en zombiewalkande gångare famlandes efter ett osynligt målsnöre. Om ni hör gutturala stönanden i form av scruuuuuum scruuuum i korridorer och under videomöten så är det hög tid att ta tag i er agila transformation.

Det här är utbildningen för dig som vill kunna motivera satsningar på bättre arbetssätt, få satsningen genomförd och se till att få förväntad effekt. Du får även stöd för att kunna skaka liv i satsningar som avstannat, väcka förändringslustan hos cyniker och omorganisationströtta eller göra en snabb usväng i de fall er satsning börjat gå åt fel håll.

Efter utbildningen att leda agil transformation…

 • Kan du undvika de vanligaste fallgroparna i samband med agil transformation
 • Förstår du och kan förklara värdet av en agil organisation
 • Kan du formulera en målbild för ert agila införande och vet vad som krävs innan ni kan utropa seger
 • Vet du hur du organiserar er agila förflyttningar och stöttar förbättringsresan på bästa sätt

Utbildningen i korthet:

 • Business case of agile – motivera er agila förändring
 • Vad definierar en agil organisation
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna i en agil transformation
 • Steg att ta och roller/grupper som behövs i samband med omställningen
 • Viktiga nyckeltal
 • Teamtopologi, hur skapa och förbereda teamen
 • Agil kompetensplan

Målgrupp

Du som kan och vill bidra till en mer effektiv och meningsfull vardag med snabba leveranser och förbättrad avkastning från era satsningar.

 • Ledare inom IT och verksamhet
 • Ledningsgrupper på företag
 • Verksamhetsutvecklare
 • HR-chefer/ledare
 • Processansvariga

Om Agila Team

Miniföreläsning med Linda Dalberg

Utbildningsinnehåll

 • Agila metoder – vårt business case

  • Vilka är drivkrafterna bakom vår agila transformation
  • Vilket/vilka problem hoppas vi lösa
  • Hur sätter vi samman detta till en kommunicerbar bild/idé om vart vi ska
  • Hur säkrar vi ”buy-in” för vårt case

   

 • De 8 dimensionerna av en agil organisation

  • Kundnära IT
  • Förutsägbarhet
  • Datadrivet beteende
  • Flödesorientering
  • Komplexitet och acceptans/riskvilja
  • Mandatsdistribution
  • Teambaserad nätverksorganisation
  • Kultur och värdedriven organisation
 • Vanligaste fallgroparna

  • Att hantera motstånd
  • Zombiescrum (being or doing agile)
  • Strukturella hinder
  • Resursoptimering snarare än flöde

   

 • Alternativ för att skala den agila organisationen

  • Vanliga skalade agila ramverk
  • Varför skala
  • I vilken ordning skalar vi
  • Hur koordinera flera agila team
  • Principer för en agil (projekt)portfölj

   

 • Struktur för agil transformation

  • Organisation
  • Förändringskadens
  • Mätbarhet under förbättringsresan
  • Att skapa en team-topologi
  • Kompetensförsörjningsplan